Design emhætter

Design cooker hoods - family

Designemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Futura, Invisible, Tender, Quadra og Wave.

Generelt

Designemhætter fra EXHAUSTO opfylder alle kravene til moderne køkkenventilation, med en ekstra sugeevne op til 300 m3/h (ved 100 Pa).

Emhætterne anvendes i forbindelse med centrale og decentrale ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene. De er endvidere udstyret med LED-belysning.

Køkkenet spiller i dag en central rolle i moderne boligindretning. Det er et af de rum, hvor vi opholder os mest - for at lave mad og for at samles om fælles hygge.

Ofte er køkkenet i direkte åben forbindelse med de tilstødende alrum og opholdsstue. Derfor er det vigtigt, at køkkenets emhætte kan holde såvel køkkenet som de tilstødende opholdsrum fri for mados og damp fra madlavningen. Dertil skal lægges, at emhætten matcher resten af køkkenets design.


Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

  • forceret ventilation
  • grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet. Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.


Potentialfrit relæ

Alle designemhætterne har indbygget potentialfrit relæ, udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230 V, 900 W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

  • at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
  • at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

Spjæld

Designemhætter

Emhætterne er udviklet med et spjæld i stål, der tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via en elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.


Kapacitetsdiagrammer

Designemhætter

 

Anbefalede indstillinger

Spjældet leveres fabriksindstillet til følgende kapacitet

Grundventilation:             20 l/s (72 m3/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling G 4,3 - Lydtrykniveau = 28 dB(A)
Forceret ventilation:       83 l/s (300 m3/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling F 5,2 - Lydtrykniveau = 43 dB(A)

Grundventilation

ESL300-400

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

 

Forceret ventilation

ESL300-400

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

Emopfangsevne

Hvad er emopfangsevne

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen.

Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 (for emhætter uden ventilator til boliger) og angives i procent ved en given luftmængde. 

Læs mere om emomfangsevne i "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3".

Egenlyddæmpning

Designemhætter

Egenlyddæmpning er den dæmpningsværdi i dB, som emhætten giver ved forskellige indstillinger på spjældet overfor lyd fra kanal.

Klapspjældindstilling design emhætter DK

Spjældindstilling:    F = Forceret ventilation
                                   G = Grundventilation

Byggevaredatabase

Databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

En række af EXHAUSTOs produkter er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. Byggevaredatabase er synlige for indehavere af miljømærke samt for virksomheder der ansøger om en licens.

Målet med miljømærkningerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

I portalen finder du både nordiske svanemærkede produkter, EU-miljømærkede produkter samt produkter, hvis producenter har ansøgt om at være registreret i portalen.

Registreringen betyder at en lang række af EXHAUSTOs produkter kan indgå i byggerier, der efterfølgende kan svanemærkes. 

Følgende produkter er registreret:

Produktgruppe Produkt
Kompakt VEX  VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Modul VEX  VEX4000, VEX5000
Ventilatorer BESB, DTV, FSB
Emhætter ESL100/300/400
Ventiler EHV

 

Tilføj alt til pdf om Design emhætter:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
teaser osopfang

Mere information om test af emhætters osopfang?

Læs mere i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to
EN 13141-3"

Find folderen her