Design emhætter

Generelt

Designemhætter fra EXHAUSTO opfylder alle kravene til moderne køkkenventilation, med en ekstra sugeevne op til 300 m3/h (ved 100 Pa).

Emhætterne anvendes i forbindelse med centrale og decentrale ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene. De er endvidere udstyret med LED-belysning.

Køkkenet spiller i dag en central rolle i moderne boligindretning. Det er et af de rum, hvor vi opholder os mest - for at lave mad og for at samles om fælles hygge.

Ofte er køkkenet i direkte åben forbindelse med de tilstødende alrum og opholdsstue. Derfor er det vigtigt, at køkkenets emhætte kan holde såvel køkkenet som de tilstødende opholdsrum fri for mados og damp fra madlavningen. Dertil skal lægges, at emhætten matcher resten af køkkenets design.


Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

  • forceret ventilation
  • grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet. Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.


Potentialfrit relæ

Alle designemhætterne har indbygget potentialfrit relæ, udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230 V, 900 W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

  • at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
  • at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

Spjæld

Designemhætter

Emhætterne er udviklet med et spjæld i stål, der tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via en elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.


Kapacitetsdiagrammer

Designemhætter

 

Anbefalede indstillinger

Spjældet leveres fabriksindstillet til følgende kapacitet

Grundventilation:             20 l/s (72 m3/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling G 4,3 - Lydtrykniveau = 28 dB(A)
Forceret ventilation:       83 l/s (300 m3/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling F 5,2 - Lydtrykniveau = 43 dB(A)

Grundventilation

ESL300-400

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

 

Forceret ventilation

ESL300-400

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

Emopfangsevne, design-emhætter

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen. Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 og angives i procent ved en given luftmængde. 

Emhætte luftmængde
l/s
Luftmængde
m³/h
 Emopfang %
Futura ESL160SE 46  165 75
Tender ESL315 46 165 75
Quadra ESL335/435 46 165 75
Wave ESL345/445 46 165 75
Egenlyddæmpning

Designemhætter

Egenlyddæmpning er den dæmpningsværdi i dB, som emhætten giver ved forskellige indstillinger på spjældet overfor lyd fra kanal.

Klapspjældindstilling design emhætter DK

Spjældindstilling:    F = Forceret ventilation
                                   G = Grundventilation

Tilføj alt til pdf om Design emhætter:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
teaser osopfang

Mere information om test af emhætters osopfang?

Læs mere i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to
EN 13141-3"

Find folderen her