Designemhætter

Design cooker hoods - family

Designemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Futura, Invisible, Tender, Quadra og Wave.

Generelt

Designemhætter fra EXHAUSTO opfylder alle kravene til moderne køkkenventilation, med en ekstra sugeevne op til 250-300 m3/h (ved 100 Pa), men kravet om emopfangsevne på 75% i Bygningsreglementet opnås ved en langt lavere luftmængde, som angivet under hver enkelt emhættetype. 

Emhætterne anvendes i forbindelse med centrale og decentrale ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene. De er endvidere udstyret med LED-belysning.

Køkkenet spiller i dag en central rolle i moderne boligindretning. Det er et af de rum, hvor vi opholder os mest - for at lave mad og for at samles om fælles hygge.

Ofte er køkkenet i direkte åben forbindelse med de tilstødende alrum og opholdsstue. Derfor er det vigtigt, at køkkenets emhætte kan holde såvel køkkenet som de tilstødende opholdsrum fri for mados og damp fra madlavningen. Dertil skal lægges, at emhætten matcher resten af køkkenets design.


Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

  • forceret ventilation
  • grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet. Efter ca. 60 min. går udsugningen automatisk tilbage til grundventilation.


Potentialfrit relæ

Alle designemhætterne har indbygget potentialfrit relæ, udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230 V, 900 W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

  • at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
  • at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

Spjæld

Designemhætter

Emhætterne er udviklet med et spjæld i stål, der tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via en elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.


Kapacitetsdiagrammer

Designemhætter

 

Fabriksindstillinger:

Spjældet leveres fabriksindstillet til følgende kapacitet

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling G 4,3
Lydtrykniveau = 28 dB(A)
Forceret ventilation  83 l/s (300 m³/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling F 5,2
Lydtrykniveau = 40 dB(A)

  

Anbefalede indstillinger:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 60 Pa
Spjældindstilling G 5,5
Lydtrykniveau = 24 dB(A)
Forceret ventilation  Luftmængden kan vælges ud fra en emopfangsevne på 75% eller som angiver i BR18-vejledningstekst.

 

Grundventilation

ESL300-400

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

 

Forceret ventilation

ESL300-400

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

Emopfangsevne

Hvad er emopfangsevne

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen.

Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 (for emhætter uden ventilator til boliger) og angives i procent ved en given luftmængde. 

Læs mere om emomfangsevne i "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3".

Databasen for byggeprodukter

Databasen for byggeprodukter

ESL300/400 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Tilføj alt til pdf om Designemhætter:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
teaser osopfang

Sådan testes emhætters osopfang

Find information i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to
EN 13141-3"

Find folderen her