ESL145WMD, kun til decentrale anlæg

Stripe - miljø

ESL145WMD, indbygningsemhætte - kun til decentrale installationer

Beskrivelse

ESL145WMD - kun til decentrale installationer

ESL145WMD er en slimline udtræksemhætte i hvid. Emhætten er beregnet til indbygning i overskab.  

ESL145WMD har manuelt betjent spjæld- og timerfunktion, der betjenes under udtrækket - se billedet

indstilling - hvor

ESL145WMD må kun anvendes til EXHAUSTO decentrale boligventilationsanlæg, da emhættens spjæld er udført i plastik.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet tilsluttes VEX-anlægget, sådan at VEX'en skifter til forceret drift, når emhættens spjæld er i position forcering.


Tekniske data

ESL145WMD - til decentrale installationer

 

Kapacitet ved 50 Pa* Grundventilation
Forceret ventilation
3,5 l/s (13 m³/h)
14 l/s (50 m³/h)
Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation
25 dB(A)
32 dB(A)
Emopfangsevne
Ved montagehøjde 50 cm. 75 % ved 173 m³/h
Spjæld og timer Manuelt drevet plastspjæld og timer
Ved forceret ventilationen går udsugningen automatisk tilbage til grundventilation...
Efter 60 min.
Farver
Hvid front
Belysning Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ
1x230V
900 W 

 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.


Spjæld til ESL145WMD

Plastspjæld

Stripe ESL145WMD er forsynet med et plastspjæld.

Indstilling af grundventilation

Grundventilationen indstilles på spjældet - position 1-12. Grundventilation på 0 m³/h kan kun opnås ved montage af medfølgende blind-plade i spjældet.
ESL145WMD plast indstilling af spjæld

Indstilling af forceret ventilation

Den forcerede ventilation indstilles ved at skære en ring af blændpladen. Se herunder samt yderligere information i vejledningen for produktet.
ESL Damper forced settings

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering, se kapacitetsddiagrammerne.


Kapacitetsdata for Stripe ESL145WMD

Stripe ESL145WMD (decentral)

Fabriksindstilling:

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 3,5 l/s (13 m³/h) ved 50 Pa
Lydtrykniveau < 25 dB(A)
Forceret ventilation  14 l/s (50 m³/h) ved 50 Pa
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

Grundventilation

Forceret ventilation

Målskitse

ESL145WMD

Målskitse med indbygningsmål, afstandsmål og mål for kanaltilslutning.

ESL145WMD plast 


Montage

ESL145WMD


Af brandhensyn skal ESL145WMD monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør.

Monteringsmulighed 1 - uden bund og front

Emhætten monteres ved hjælp av beslag som vist på tegningen herunder:

  • Skru beslag A og B fast i skabssiderne med skruerne C
  • Løft emhætten op, skub den ind under beslagene og gør den fast med skruerne D.
monteringsanvisning - uden front

Monteringsmulighed 2 - uden bund med front

Emhætten monteres ved hjælp av beslag som vist på tegningen herunder. Bemærk at beslagene skal byttes om ift. monteringsmulighed 1.

  • Skru beslag A og B fast i skabssiderne med skruerne C
  • Løft emhætten lodret op, og gør den fast med skruerne D.

monteringsanvisning - med front 


Tilbehør

ESL145WMD

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Stripe ESL145WMD.


Frontpanel

 
front uden knapper
Ønsker man ikke den hvide-front, kan den udskiftes med et sort eller et alu-farvet frontpanel, der kan tilkøbes.


Metaltrådsfilter

 
Metalfilter Cube Stripe Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.


Tilføj alt til pdf om ESL145WMD, kun til decentrale anlæg :

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her