Standardemhætter

ESL Standard

Indbygningsemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Cube, Stripe, Soft og Contrast.

Generelt

EXHAUSTO emhætternes konstruktion opfanger effektivt mados, selv ved lave luftmængder. Læs mere om emopfangsevne nedenfor.

Emhætterne kan anvendes i forbindelse med såvel centralt som decentralt ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene.

Alle emhætter af typen ESL100 har som standard indbygget potential frit relæ, som kan anvendes til at sikre luftbalance i lejligheden, når emhætten er på forceret drift. Relæet kan bruge til enten at forceret et decentralt anlæg eller åbne et spjæld i tilluften. Se nærmere beskrivelse i Living guiden her.

Alle emhætter kan indstilles til 0 m3/h i grundventilation. ESL135WMR har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i den mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledning for ESL135WM. 


Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

  • forceret ventilation
  • grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet.
Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.


SAFE, Sikkerhedsfunktion

Undgå ulykker

EXHAUSTOs standardemhætter ESL135 og ESL136 fås med en sikkerhedsfunktion SAFE, der kan mindske risiko for brand etc. under madlavning. 

SAFE sørger for overvågning af temperaturen på komfuret - og afbryder strømmen til komfuret ved fare. 

ESL135 og ESL136 fås med indbygget SAFE.


ESL136SES/ESL136WES/ESL135WMS

Emhætter udstyret med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Systemet består af en emhætte med indbygget overvågningssystem samt trådløs kommunikation med et el-tilslutningsboks, der kan afbryde elforsyningen til komfuret. El-tilslutningsboksen (PCU3x400V) skal bestilles særskilt.

Sådan virker SAFE:

Hvis temperaturen over komfuret overstiger det forventede niveau giver emhætten alarm. Såfremt beboeren er til stede, kan alarmen afstilles og arbejdet gå videre, men hvis alarmen ikke afstilles, vil SAFE systemet sørge for at afbryde strømforsyningen til komfuret og på denne måde reducere risikoen for en brand.  


Spjæld

Standard emhætter

Emhætterne er udviklet med et unikt spjæld i stål. Spjældet tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via enten mekanisk eller elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.


Kapacitetsdiagrammer

Standard emhætter

Fabriksindstilling:

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling B 3,7
Lydtrykniveau = 28 dB(A)
Forceret ventilation  40 l/s (144 m³/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling A 3,8
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

Anbefaling:

Hvis EBV-systemet ønskes indreguleret som et 50 Pa System iht. DS428 kan følgende indstillinger anbefales:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 60 Pa
Spjældindstilling B 4,5
Lydtrykniveau = 24 dB(A)
Forceret ventilation  40 l/s (144 m³/h) ved 50 Pa
Spjældindstilling A 4,7
Lydtrykniveau = 26 dB(A)

 Indstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

NB: ESL135WM har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i dem mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledning for ESL135WM.

Grundventilation 

ESL100

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

 

Forceret ventilation

ESL100

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.


Emopfangsevne

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen. Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 og angives i procent ved en given luftmængde. 

Emhætte luftmængde
l/s
Luftmængde
m³/h
 Emopfang %
Soft ESL135WMR 46  165 75
Soft ESL136WER 46 165 75
Soft ESLWMR med volumenskærm HW-ELS130  39 140 75
Contrast ESL136SER 46 165 75
Stripe ESL145AER 46 165 75
Cube ESL125AER 46 165 75
Blend ESL145 39 140 75
Egenlyddæmpning

Standard emhætter

Egenlyddæmpning er den dæmpningsværdi i dB, som emhætten giver ved forskellige indstillinger på spjældet overfor lyd fra kanal.

Spjældindstilling - egenlyddæmpning

Spjældindstilling:   A = Forceret ventilation
B = Grundventilation

Tilføj alt til pdf om Standardemhætter:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
teaser osopfang

Mere information om test af emhætters osopfang?

Læs mere i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to
EN 13141-3"

Find folderen her