Standardemhætter

Family-cooker-hood-standard

Indbygningsemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Fabriano, Classic, Fernando og Cube.

Generelt

Emhætter til central og decentral ventilation

EXHAUSTO emhætterne er beregnet til at indgå i boligventilationssystem, og er derfor ikke udstyret med egen motor, hvilket giver en meget lydsvag løsning. Emhætternes konstruktion opfanger effektivt mados, selv ved lave luftmængder. Læs mere om emopfangsevne nedenfor.

Emhætterne kan anvendes i forbindelse med såvel centralt som decentralt ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene.

Alle emhætter af typen ESL100/200 har som standard indbygget potentialfrit relæ, som kan anvendes til at sikre luftbalance i lejligheden, når emhætten er på forceret drift. Relæet kan bruge til enten at forcere et decentralt anlæg eller åbne et spjæld i tilluften. 

Alle emhætter kan indstilles til 0 m³/h i grundventilation. Emhætter med mekanisk spjæld (ESL141) har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i den mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse under den enkelte emhætte.


Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

  • forceret ventilation
  • grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet.
Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.


Spjæld

Standard emhætter

Metalspjæld 

Emhætterne er udviklet med et unikt spjæld i stål. Spjældet tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via enten mekanisk eller elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering. Spjældet er forsynet med målepunkter for enklere indregulering.

Kapacitetsdiagrammer

Standard emhætter

Se venligst de specifikke kapacitetsdiagrammer under de enkelte modeller.

 

Emopfangsevne

Hvad er emopfangsevne

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen.

Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 (for emhætter uden ventilator til boliger) og angives i procent ved en given luftmængde. 

Eksempel på emopfangsevne:

Herunder ses eksempel på ved hvilken luftmængde og monteringshøjde, emhætterne opfylder kravet om 75% emopfangsevne:

Model Monteringhøjde Luftmængde 
ESL141 Classic
 50 cm  170 m³/h
ESL142 Fabriano
 50 cm
 170 m³/h
ESL255 Fernando
 50 cm
 173 m³/h

 

Læs mere om emomfangsevne i "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3".

Databasen for byggeprodukter

Databasen for byggeprodukter

ESL100 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Tilføj alt til pdf om Standardemhætter:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
teaser osopfang

Sådan testes emhætters osopfang

Find information i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to
EN 13141-3"

Find folderen her