Standardemhætter

ESL Standard

Indbygningsemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Fabriano, Classic, Cube, Stripe, Soft og Contrast, Blend.

Generelt

Emhætter til central og decentral ventilation

EXHAUSTO emhætterne er beregnet til at indgå i boligventilationssystem, og er derfor ikke udstyret med egen motor, hvilket giver en meget lydsvag løsning. Emhætternes konstruktion opfanger effektivt mados, selv ved lave luftmængder. Læs mere om emopfangsevne nedenfor.

Emhætterne kan anvendes i forbindelse med såvel centralt som decentralt ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene.

Alle emhætter af typen ESL100 har som standard indbygget potential frit relæ, som kan anvendes til at sikre luftbalance i lejligheden, når emhætten er på forceret drift. Relæet kan bruge til enten at forcere et decentralt anlæg eller åbne et spjæld i tilluften. 

Alle emhætter kan indstilles til 0 m³/h i grundventilation. Emhætter med mekanisk spjæld (ESL135 og ESL141) har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i den mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse under den enkelte emhætte - under "SPJÆLD". 


Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

  • forceret ventilation
  • grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet.
Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.


Spjæld

Standard emhætter

Metalspjæld 

Emhætterne er udviklet med et unikt spjæld i stål. Spjældet tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via enten mekanisk eller elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.

Plastspjæld

ESL141WMD og ESL145 WMD er forsynet med plastspjæld, og er specielt målrettet til anvendelse i decentrale ventilationsanlæg. Under den enkelte emhætte (ESL141WMD og ESL145 WMD) kan du finde mere information om plastspjæld, og indregulering samt specielt kapacitetsdiagram. 

Kapacitetsdiagrammer

Standard emhætter

Bemærk: de følgende kapacitetsdata gælder ikke for ESL145WMD og ESL141WMD - se de specifikke data for disse modeller.

Fabriksindstilling for ESL125/135/136/145 med metalspjæld:

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling B 3,7
Lydtrykniveau = 28 dB(A)
Forceret ventilation  40 l/s (144 m³/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling A 3,8
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

Anbefaling:

Hvis EBV-systemet ønskes indreguleret som et 50 Pa System iht. DS428 kan følgende indstillinger anbefales:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 60 Pa
Spjældindstilling B 4,5
Lydtrykniveau = 24 dB(A)
Forceret ventilation  40 l/s (144 m³/h) ved 50 Pa
Spjældindstilling A 4,7
Lydtrykniveau = 26 dB(A)

 Indstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

NB: ESL135WMR og ESL 141WMR har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i dem mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledningen for emhætten.

Grundventilation 

ESL100

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.

 

Forceret ventilation

ESL100

Pt = Totaltryktab
LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m² Sabin.


Emopfangsevne

Hvad er emopfangsevne

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen.

Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 (for emhætter uden ventilator til boliger) og angives i procent ved en given luftmængde. 

Læs mere om emomfangsevne i "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3".

Egenlyddæmpning

Standard emhætter

Egenlyddæmpning - ESL125/ESL135/ESL136/ESL141/ESL145AER

Egenlyddæmpning er den dæmpningsværdi i dB, som emhætten giver ved forskellige indstillinger på spjældet overfor lyd fra kanal.

Spjældindstilling - egenlyddæmpning

Spjældindstilling:   A = Forceret ventilation
B = Grundventilation
Byggevaredatabase

Databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

En række af EXHAUSTOs produkter er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. Byggevaredatabase er synlige for indehavere af miljømærke samt for virksomheder der ansøger om en licens.

Målet med miljømærkningerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

I portalen finder du både nordiske svanemærkede produkter, EU-miljømærkede produkter samt produkter, hvis producenter har ansøgt om at være registreret i portalen.

Registreringen betyder at en lang række af EXHAUSTOs produkter kan indgå i byggerier, der efterfølgende kan svanemærkes. 

Følgende produkter er registreret:

Produktgruppe Produkt
Kompakt VEX  VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Modul VEX  VEX4000, VEX5000
Ventilatorer BESB, DTV, FSB
Emhætter ESL100/300/400
Ventiler EHV

 

Tilføj alt til pdf om Standardemhætter:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
teaser osopfang

Mere information om test af emhætters osopfang?

Læs mere i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to
EN 13141-3"

Find folderen her