VEX40T, decentralt anlæg til boligbyggeri

Beskrivelse af VEX40T

VEX40T, velegnet til lejligheder

VEX40T er et kompakt ventilationsanlæg med indbygget bypass. VEX40T er designet til brug i én bolig, f.eks. en lejlighed i en etageejendom. 

Anlægget er vægmonteret og har alle 4 studse i top – velegnet til netop lejligheder.

VEX40T kan forsynes med en entalphi-varmeveksler (tilbehør) for genvinding af fugtighed.

VEX40T leveres med et sæt basisfiltre, men filterløsningen kan tilpasses individuelt efter udeluftkvaliteten og krav til indblæsningsluften (f.eks. ved astma, allergi eller tilsvarende hos beboerne.)

Betjening af VEX40T:

3 muligheder:

 1. Seperat betjeningspanel
 2. Betjening via emhætten - ESL142WEM/SEM
 3. Via CTS-anlæg med modbus RTU kommunikation

1. Betjeningspanel

VEX40T touchpanel - photo

Betjeningspanelet tilbydes både med og uden indbygget CO2-sensor, der bruges til automatisk overstyring når der er behov.

2. ESL142WEM/SEM

ESL142, Fabrian emhætte, rustfri og hvid

Vælger man at kombinere VEX40T med ESL142WEM/SEM med modBUS, kan man undlade betjeningspanelet, og i stedet betjene VEX40T via emhætten. Læs mere om ESL142WEM/SEM under Fabriano ESL142.

3. Modbus RTU til CTS

c

VEX40T kan forbindes til et overordnet CTS anlæg via modbus RTU kommunikation, hvor hvert anlæg kan adresseres individuelt.

Herved har man muligheden for centralt at overvåge f.eks. status på hvert anlæg, temperaturer, aktuel driftsmode, filteralarm,  m.m.

VEX40T kan leveres i to versioner, Classic og Premium

VEX40T leveres i to forskellige versioner, Classic og Premium. De er fysisk lidt forskellige og er bestykket lidt forskelligt med hensyn til varmeveksler, (begge i kunststof), filtre og automatik. 

Ved valg af en VEX40T PREMIUM får du yderligere:

 • en varmeveksler med højere temperaturvirkningsgrad (se diagram)
 • medfølgende filtre af højere klasse
 • kabinet helt indkapslet i metal - dette giver lavere lydniveau til omgivelserne
 • indikationslampe (LED) på forsiden af aggregatet, der viser driftstatus (OK / fejl / alarm) 
 • WAP (Wireless Access Point) for kommunikation via app'en EXHAUSTO ConnectTM 
 

Left/Right

Nem ombygning fra Left til Right

VEX40T leveres i konfiguration A (=Left), men kan nemt og enkelt (max 5. min) ombygges på byggepladsen til konfiguration B (Right). Se nærmere i afsnittet Konstruktion.

Left (A)

VEX40T Left with arrows

Right (B)

VEX40T Right with arrows 

Arrow air direction extract air  Fraluft 

Arrow air direction exhaust Afkast

 

Arrow air direction outdoor air Udeluft

 

Arrow air direction supply air Tilluft

Indbygning 

VEX40T kan indbygges i 600 x 600 mm køkkenskab

Aggregatet måler kun 560 mm i bredden/dybden og kan således monteres indeni et 600 x 600 mm køkkenskab. Aggregatet er vægmonteret, beslag medleveres, og har alle 4 studse i top – velegnet til netop lejligheder.

VEX40T leveres som standard med:

 • en fugtsensor for automatisk behovsstyring
 • et kondensafløb, der monteres, når der er valgt konfiguration A eller B (Left eller Right).

Lavt energiforbrug

Konstruktionen er optimeret i forhold til temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug og har modstrømsveksler samt nyeste EC-motorteknologi.

VEX40T har nok markedets laveste energiforbrug med SEL-værdi på 1.000 J/m³ ved følgende ydelse: 180 m³/h og 145 Pa.

Tilpasset filterløsning

VEX40T har nok markedets bedste filterkombinationer, op til ePM1 80% (F9) samt mulighed for kulfilter, se separat afsnit om filterløsninger.

Produktvalgsprogrammet Selector poWair

Selector poWair anvendes til dokumentation af VEX40T med hensyn til tryk, volumenstrøm, SEL-værdi, lyd og meget mere. Download programmet her.

 

Konstruktion

VEX40T, konstruktion

Herunder ses placeringen af de enkelte dele i VEX40T. 

 VEX40T exploded drawing with numbers

A: Driftslampe (kun Premium)

B: Tilslutningsstudse Ø160

C: Let tilgængelige motorer med lavt elforbrug

D: Adgang til filterskift - uden brug af værktøj

E: Luftfiltre

F: Varmeveksler med høj ydeevne

G: Bypass 100% automatisk

Kabinet

Det ydre kabinet er fremstillet af galvaniseret plade, der er nem at rengøre. VEX40T Classic har kun metalkabinet på forside og toppen.

De indre dele er hovedsagelig fremstillet i EPP (ekspanderet polypropylen) isolering på ca. 30 mm for at sikre lyddæmpning og varmeisolering.

Fronten består af et panel, der kan åbnes for service og filterskift uden brug af værktøj.

For adgang til ventilatorer og varmeveksler skal metalforsiden af kabinettet demonteres vha. værktøj.

Motorer og ventilatorer

VEX40T har et meget lavt energiforbrug, idet det er udstyret med moderne EC-motorer og specialudviklede ventilatorer med høj virkningsgrad og dermed lavt SEL/SFP-tal.

Motorerne styres trinløst med et 0-10 V signal direkte fra den indbyggede automatik.

Fra Left til Right på et øjeblik

VEX40T er designet, så det kan anvendes som både Left og Right, idet det kan omstilles fra Left til Right på under 5 min.

Så nemt er det:

 1. Byt om på filtrene 

 2. Fjern A. indikation på plast toppart (se billede )

 3. Ændre indstilling i automatikken

 4. Monter kondensafløb

 5. Flyt fugtsensor fra hidtidige fraluftkanal til den ny fraluftkanal
Fra konfiguration A til B
 
 VEX40T konfiguration A VEX40T konfiguration B
 

Left (A)

VEX40T Left with arrows

Right (B)

VEX40T Right with arrows 

Arrow air direction extract air  Fraluft 

Arrow air direction exhaust Afkast

 

Arrow air direction outdoor air Udeluft

 

Arrow air direction supply air Tilluft

VEX40T, Automatik

Automatikken til VEX40T

Automatikken gør det muligt at opfylde kravene i den nye brandsikringsstandard (DS428:2019).Tilslutning af op til 2 brandspjæld sker via tillægsmodul (tilbehør, nem tilslutning til automatikken)

Automatikken tilbyder følgende funktioner

 • Styring, overvågning og motionering af 2 stk. brand-/røgspjæld (DS428:2019), 1 x 230 V, forsyning fra VEX40T
 • Indbygget fugtsensor for overstyring ved udsving/pludselig stigende fugtighed
 • Tilslutning af forvarmeflade - og eftervarmeflade 
 • Brugervenligt betjeningspanel med boost-funktion, filteralarm/-reset, 4-trins ventilatorstyring 
 • Samme betjeningspanel med indbygget CO2-sensor for behovstyring (tilbehør)
 • Fuld kontrol af alle funktioner og settings via app'en EXHAUSTO Connect 
 • Modbus-kommunikation for tilslutning af CTS-/BMS-system
 • Frostsikring af varmeveksler
 • Enkel tilslutning af forsyningsspænding

Sådan styres automatikken:

Benyt App'en EXHAUSTO Connect (kommer snart)

Med EXHAUSTO Connect kan du:

 • Indstille ventilationen til "Normal", "Boost", "Emhætteboost" med tidsintervaller
 • Få information om den udendørs luftkvalitet og gode råd om tiltag til evt. forbedring af indendørs luftkvalitet
 • Indstille ventilationen til "Ferie" med datointervaller
 • Få information om filterskift samt link til filterbestilling
 • Indstille ugeprogram time for time

WAP kommunikationsmodul til app'en EXHAUSTO Connect leveres sammen med VEX40T Premium.
Til VEX40T Classic skal WAP kommunikationsmodul købes som tilbehør.

 

Filtersortiment

Filtersortiment

VEX40T kan forsynes med et bredt udvalg af filtre, som kan tilpasses udendørs luftkvalitet samt slutbrugerens forventninger til den indendørs luftkvalitet (f.eks. ifm. allergi eller andre sygdomme). I tabellen nedenfor giver vi vores anbefalinger til valg af det optimale filter i forhold til behovet.

5 forskellige filtre til VEX40T

Sådan vælges det optimale filter (for eftermontage)

 • Udendørs luftkvalitet (benyt EXHAUSTO Connect App)
 • Indendørs luftkvalitet - hvad er beboerens behov
Beboerens behov ⇒


Filtertype/ -kvalitet
         ⇓
Icon filter - pollen 
Pollen
> 10 µm
Icon filter - epm 10
Fine
partikler
10 µm
Icon filter - epm 2,5
Fine
partikler

2,5 µm
Icon filter - bacteria
Bakterier
 µm
 
Icon filter - VOC
Flygtige, organiske forbindel-
ser
Eksempel på
forurenende stoffer
Partikler i luften:
jord, sand, aske
Pollen, græsarter Byforure-
ning:
biler, industri
Bakterier Lugt
Pollenfilter (G4)  Coarse 65%        
Partikelfilter (M5)   ePM10 50%      
Partikelfilter - fine partikler (F7)   ePM10 85% ePM2,5 65% ePM1 50%  
Bakteriefilter (F9)   ePM10 95% ePM2,5 95% ePM80%  
VOC-filter
(F7 + aktivt kul)
  ePM10 85% ePM2,5> 65% ePM1 50% ePM2,5> 65%
Fjerner gasser og lugt

Filtrerings-
effektivitet

Filteret kan tilbageholde

...65% af partikler >10µm

...85% af partikler >10µm ...65% af partikler >2,5µm ...50% af partikler >1µm ...65% af partikler >2,5µm samt gas og lugt

Filtreringseffektivitet angivet i henhold til ISO 16 890
1 µm = 1/1000 mm

Standard filterløsning

Som standard leveres VEX40T med følgende filtre:

Model: Tilluft Fraluft
Classic: Coarse 65% panelfilter, 48 mm
Coarse 65% planfilter
Premium:   ePM10 50%, panelfilter 48 mm
Coarse 65% planfilter
Tilbehør til VEX40T

Tilbehør til VEX40T

[1] Betjeningspanel til VEX40T
[1]  Betjeningspanel til VEX40T med CO2-sensor
[2]
WAP-kommunikationsmodul (modem) - (incl. i PREMIUM)
[3] Entalpiveksler (genvinder både varme og fugt i fraluften)
[4] Siphon kit, vandlås til kondensafløb
[5]  Kit for montering på gulv
[6] Integreret forvarmeflade 1,0 kW, 230V, forsyning fra VEX40T
[7] Kanalmonteret forvarmeflade 1,5 kW, 230 V, separat forsyning
[7] Kanalmonteret eftervarmeflade 0,3 kW, 230 V, separat forsyning 
[8] Modul for tilslutning af 1-2 brandspjæld
[9] Lyddæmper OCTA160
[10] Filtre - se separat side om filtre
[11] CX-5 brand- og røgspjæld ø160
Der kan tilsluttes og forsynes 2 stk. CX-5 brand- og røgspjæld,
læs mere om spjældene under Brandsikring
[1]
VEX40T touchpanel - photo 
[2]
Aldes Connect Modem 
[3]
Entalpiveksler til VEX40T
[4]
Siphon til VEX40T

[5]
VEX40T Sokkel for opstilling på gulv

[6]
Integrated HE for VEX40T
[7]
HE/PHE coil for VEX40T
[8]
Fire damper Kit for VEX40T


[9]
OCTA160 Silencer for VEX40T

[10]
5 forskellige filtre til VEX40T

[11]

CX-5 Brand- og røgspjæld

 

Tilføj alt til pdf om VEX40T, decentralt anlæg til boligbyggeri:


Mere om VEX40T

Få overblik over installationen af VEX40T med disse 4 små video'er...

VEX40T - optimal luftkvalitet

Få overblik over filterløsninger 
og -anbefalinger

Thumbnail til video 01, version2 Quality -w300


 

VEX40T - høj komfort

Behageligt indeklima uden træk året rundt

Thumbnail til video 03, comfort, version 2 -w300  

VEX40T, ydeevne

Få overblik over systemløsningen,
installation og ydeevne

Thumbnail til video 02, performance -w300  

VEX40T - enkel brugerbetjening

Få  besked om filterskift og status

Thumbnail til video 04, User, version 1 -w300  

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
thumbnail-video 00 product -w300

Videoer om VEX40T

Her finder du installationsvideoer til hjælp ved installation og vedligehold samt oversigtsvideoer der viser en række fordele ved VEX40T

Læs mere her
EXHAUSTO Connect teaser

EXHAUSTO Connect

EXHAUSTO Connect App, en enkel og brugervenlig app, som du kan benytte til at styre og måle luftkvaliteten i boligen

Læs mere her