VEX35-2DV

Tekniske data

VEX35-2DV 

Tekniske data

YDELSER  
Min/max luftmængde - aggregat med motor M1 54 - 234 m³/h 
Min/max luftmængde - aggregat med motor M2
72 - 432 m³/h 
Luftmængde ved 90 Pa systemtryktab og max. SEL/SFP 1000 J/m³  200 m³/h 
Boligareal: anbefales til boliger op til
(BR18 er opfyldt, forudsat at det eksterne tryktab ikke overstiger 90 Pa)
 160 m²
Filterklasse tilluft/fraluft, standard
(F7-filtre kan leveres som tilbehør)        
 ePM10 55% (M5)
Omgivende temperatur (installationssted)     +5ºC til 40ºC 
Driftstemperaturområde uden forvarme
(Ved udetemperatur under ca. 0ºC anbefales forvarmeflade for at sikre balanceret drift)
0ºC til 40ºC 
Driftstemperaturområde med forvarme   -12ºC til 40ºC
KABINETTET  
Højde
- incl. fødder og stilleskruer (tilbehør)
- excl. fødder og stilleskruer

943 mm
750 mm
Bredde 598 mm
Dybde inkl. ophæng   525 mm
Studsdimension, nippelmål  Ø160 mm
Vægt inkl. emballage 59,5 kg
Vægt, aggregat
- vægt uden låge
- vægt uden låge, filtre og veksler
 54,0 kg
47,0 kg
41,5 kg
Dimensioner inkl. emballage (HxBxD) 975x625x570 mm
Yderkabinet, materiale Varmegalvaniseret plade

Yderkabinet, overflade:
Låge
Resterende kabinet


Hvid (RAL9016)
Ulakeret*

Isolering af kabinet (mineraluld)  30/50 mm
Elektrisk tæthedsklasse  IP34

* Aggregatet kan leveres lakeret mod merpris og længere leveringstid i farverne RAL9005, 9016, 7035 og 7040

ELEKTRISKE DATA  
Betjeningspanel Stouch
Forsyningsspænding  1x230V, 50 Hz
Max. strømforbrug:
- uden for- og eftervarme
- med for- og eftervarme
 
1,77 A
7,52 A
Max. effektforbrug:
- uden for- og eftervarme
- med for- og eftervarme

0,18 kW
1,47 kW

Se yderligere tekniske data i montagevejledning 3005929, side 8.

El-varmeflade - Teknisk data

El-varmeflade

Tekniske data

El-varmeflade Forvarmeflade
EKA NIS 1601000
 Eftervarmeflade
EKA 160300
Luftmængde  200 m³/h 200 m³/h
Varmekapacitet 1,0 kW 0,3 kW
Temperaturstigning 14,7 K 4,4 K
Strømforbrug (1x230V) via VEX'en 4,3 A 1,3 A
Kanaltilslutning  Ø 160 mm Ø 160 mm
 Vægt 3,0 kg 3,0 kg

Da den elektriske varmeflade er uden lameller, er tryktabet ubetydeligt.
Der er indbygget termosikring og manuelt reset.

Målskitse:

HE coil for VEX33 og VEX35

Større forvarmeflade

Under særlige forudsætninger er det er muligt at tilslutte en forvarmeflade på mere end 1000 Watt. Se hvordan i vejledning 3005367.


Positionstegning med luftretninger

VEX35-2DV

Positionstegning med luftretninger 

Tegningen viser aggregatets opbygning og dets komponenter (her vist som en Left udgave).

Positionstegning_VEX35 

 Nr. Del 
1 Afdækning af automatikprint
2 Temperatursensor, afkast (TE)
3 Temperatur- og fugtsensor, fraluft (DTJ100.1)
4 Temperatursensor, udeluft (TL)
5 Ventilator, afkast (IV)
6 Ventilator, tilluft (PV)
7 Modstrømsveksler (PR)
8 Filter, fraluft (IF)
9 Filter, tilluft (PF)
10 Bypassmotor (M1)
11 Temperatursensor, tilluft (TJ)
12 El-forsyningskabel med stik
13 Drypbakke/kondensafløb (minimumsafstand under VEX35: 150 mm)
14 Sokkel & stilleskruer (tilbehør for montage på gulv)

Betjeningspanel

VEX30

Betjeningspanel

Betjenings-panel: STOUCHVEX3335
  S_touch_panel 
Beskrivelse Enkel styring med de nødvendige indstillings-muligheder
Tilbehør til VEX33-2DM
Tilbehør til VEX35-2DV
One Touch betjening
Børnesikring
Tastelyd
Kommunika-
tionsprotokol: Modbus

Standby mode, energispare-funktion
Mål på panel 84x84x22
Visning af aktuel tillufttemperatur
Visning af indstillet tillufttemperatur
Visning af ventilator-hastighed
Kapacitetskurve

VEX35-2DV

Kapacitetskurve

Aggregat med motortype M1

VEX35-2 Capacity M1
  Kapacitetskurve med ePM10 55% (M5) filtre
  SEL/SFP-kurve (specifikt elforbrug til lufttransport for begge ventilatorer)
A
B
=
 = 
Tillægstryktab kunstofveksler (Pa)
Tillægstryktab ePM1 70% (F7) filter (Pa)

Ventilator toleranceklasse 3, iht. DIN24166

Aggregat med motortype M2

VEX35-2 Capacity M2
Kapacitetskurve med ePM10 55% (M5) filtre
SEL/SFP-kurve (specifikt elforbrug til lufttransport for begge ventilatorer)
A
B
=
=
Tillægstryktab kunstofveksler (Pa)
Tillægstryktab ePM1 70% (F7) filter (Pa)

Ventilator toleranceklasse 3, iht. DIN24166

Temperaturvirkningsgrad

VEX35-2DV

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data.

VEX35-2 Curves efficiency
Kurven er retningsgivende.

1: VEX35-2 med kunststofveksler
2: VEX35-2 med aluminiumsveksler

Lyddata

VEX35-2DV

Lyddata

VEX monteret:  Ventilator Luftmængde Lydtype Total dB (A)

Indbygget i køkkenskab
bag lukket låge
M1 126 m3/h
og 80 Pa
Lp(A),
1 m
30
M2 162 m3/h
og 90 Pa
Lp(A),
1 m
 33

​Ved rumdæmpning 20 m2​ 

Lydeffektniveau

Motortype / Luftvej
    
 Luft-
mængde 
[m³/h]
Tryk
[Pa]
    Lwa dB (A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz  1 KHz 2 KHz 4 KHz 
M1: Udeluft - Fraluft  126  80 41 47 41 35 32 15
M1: Tilluft - Afkast  126  80 51 55 56 50 51 38
M2: Udeluft - Fraluft  162 90 41 48 43 35 33 14
M2: Tilluft - Afkast  162 90 50 58 59 54 54 41
Målskitse

VEX35DV

Målskitser

Alle mål er i mm.

VEX35DV - Left:

VEX35DV målskitse left

 

VEX35DV - Right:

VEX35DV målskitse right


Tilføj alt til pdf om VEX35-2DV:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk