VEX33-2DM

Tekniske data

VEX33-2DM 

Tekniske data

YDELSER  
Luftmængde ved ca. 80 Pa systemtryktab og max. SEL/SFP 1000 J/m³  200 m³/h 
Boligareal: anbefales til boliger op til
(BR18 er opfyldt, forudsat at det eksterne tryktab ikke overstiger ca. 80 Pa)
 160 m²
Temperaturvirkningsgrad ved 200 m3/h:
I henhold til EN13 141-7
Ved kondenserende drift

Op til 86%
 Op til 91%
Filterklasse tilluft/fraluft, standard
(ePM10 55% (M5) og ePM1 70% (F7)-filtre kan leveres som tilbehør)        
  ISO Coarse 65% (G4)
Omgivende temperatur (installationssted)     +5ºC til 40ºC 
Driftstemperaturområde uden forvarme
(Ved udetemperatur under ca. -5ºC anbefales forvarmeflade for at sikre balanceret drift)
-5ºC til 40ºC 
Driftstemperaturområde med forvarme   -12ºC til 40ºC
KABINETTET  

Højde
- som ceiling incl. svingningsdæmpere
- incl. fødder og stilleskruer (tilbehør) for horisontal montage på gulv


324 mm
826 mm
Bredde (uden kondensafløb) * 686 mm
Dybde (uden kondensafløb) *
1225 mm
Studsdimension, muffemål  Ø160 mm
Vægt, aggregat 53 kg
Vægt inkl. emballage  67 kg
Dimensioner inkl. emballage (HxBxD) som ceiling aggregat 325x780x1400 mm
Yderkabinet, materiale Varmegalvaniseret plade
Yderkabinet, overflade Ulakeret
Isolering af kabinet (EPP) 15-30 mm
Elektrisk tæthedsklasse  IP54

* Der benyttes kun ét kondensafløb, se målskitse

ELEKTRISKE DATA  
Betjeningspanel STOUCHVEX3335
Forsyningsspænding  1x230V, 50 Hz
Max. strømforbrug:
- uden for- og eftervarme
- med for- og eftervarme
 
1,50 A
7,25 A
Max. effektforbrug:
- uden for- og eftervarme
- med for- og eftervarme

0,17 kW
1,50 kW

El-varmeflade - Teknisk data

El-varmeflade

Tekniske data

El-varmeflade Forvarmeflade
EKA NIS 1601000
 Eftervarmeflade
EKA 160300
Luftmængde  200 m³/h 200 m³/h
Varmekapacitet 1,0 kW 0,3 kW
Temperaturstigning 14,7 K 4,4 K
Strømforbrug (1x230V) via VEX'en 4,3 A 1,3 A
Kanaltilslutning  Ø 160 mm Ø 160 mm
 Vægt 3,0 kg 3,0 kg

Da den elektriske varmeflade er uden lameller, er tryktabet ubetydeligt.
Der er indbygget termosikring og manuelt reset.

Målskitse:

HE coil for VEX33 og VEX35

Større forvarmeflade

Under særlige forudsætninger er det er muligt at tilslutte en forvarmeflade på mere end 1000 Watt. Se hvordan i vejledning 3005367.


Positionstegning med luftretninger

VEX33-2DM 

Positionstegning med luftretninger

Tegningen viser aggregatets opbygning og dets komponenter (set nedefra):

VEX33 positionstegning 

Nr. Del 
 1 Svingningsdæmpere for ophæng
 2 2 Udeluftfilter incl. afdækning (IF)
 3 Temperaturføler, udeluft (TL)
 4 Bypass spjæld og motor
 5 Automatikprint
 6 Forsyningskabel (3 m) incl. stik
 7 Trykmålepunkt, ventilatordrift
 8 Tilluft ventilator (PV)
 9 Label, luftretninger
 10 Tilslutningsstuds, Ø160 mm
 11 Kondensbakke, rustfri
 12 Fraluftventilator (IV)
 13 Kondensafløb, Ø 21 mm
Ved horisontal montage: husk at montere det medleverede kondensafløb, Ø 16 mm
 14 Modstrømsvarmeveksler (PR)
 15 Temperatur- og fugtføler, fraluft (TA DTJ100.1)
 16 EPP isolering
 17 Fraluftfilter incl. afdækning (PF)
 18 Kabinet, galvaniseret plade

Betjeningspanel

VEX30

Betjeningspanel

Betjenings-panel: STOUCHVEX3335
  S_touch_panel 
Beskrivelse Enkel styring med de nødvendige indstillings-muligheder
Tilbehør til VEX33-2DM
Tilbehør til VEX35-2DV
One Touch betjening
Børnesikring
Tastelyd
Kommunika-
tionsprotokol: Modbus

Standby mode, energispare-funktion
Mål på panel 84x84x22
Visning af aktuel tillufttemperatur
Visning af indstillet tillufttemperatur
Visning af ventilator-hastighed
Kapacitetskurve

VEX33-2DM

Kapacitetskurve

Curves capacity VEX33DM
Kapacitetskurve med ISO Coarse 65% (G4) filtre
SEL/SFP-kurve (specifikt elforbrug til lufttransport for begge ventilatorer)
Arbejdslinjer

Temperaturvirkningsgrad

VEX33-2DM

Temperaturvirkningsgrad

Modstrømsvarmeveksleren er af aluminium

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data.
RD13793 
Kurven er retningsgivende.

Temperaturvirkningsgrad :

____ Virkningsgrad uden kondensation iht. EN13141-7:
Fraluft = 25 °C/28 RH - udeluft = 5 °C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0
 _ _ _ Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 22 °C/50 RH - udeluft = +2 °C/85 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Lyddata

VEX33-2DM

Lyddata

Lydtrykniveau

VEX monteret: Luftmængde Lydtype Total dB(A)
frithængt
under loft
126 m3/h og 65 Pa  Lp(A), 1 m  31
180 m3/h og 85 Pa Lp(A), 1 m  33
indbygget over
nedhængt loft 
126 m3/h og 65 Pa Lp(A), 1 m  29
180 m3/h og 85 Pa Lp(A), 1 m   31

Lydeffektniveau     

Luftmængde
og tryk
Luftretning
    
Total Lwa
dB (A)
    Lwa dB (A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz  1 KHz 2 KHz 4 KHz  8 KHz 
126 m3/h og 65 Pa Tilluft  54  46 49 50 45 42 40 36
Fraluft  46  39 40  41 38  33  29  24
Omgivelser  38  31 32  33  30  28  25  22
 180 m3/h og 85 Pa Tilluft  56  48 50  52  47  46  43  39
Fraluft   48  40 42  43  40  35  32  28
Omgivelser  40  32 34  35  33  30  28  25
Målskitse

VEX33-2DM

Målskitser

Alle mål er i mm.
VEX33-2DM Dimensional sketches

1) Ved horisontal montage: Husk at eftermontere det medleverede kondensafløb


Tilføj alt til pdf om VEX33-2DM:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her