VEX308

Tekniske data

Tekniske data, VEX308

Aggregatdata

Min. luftmængde 150 m3/h
Max. luftmængde
- standard aggregat
- delintegreret aggregat

850 m3/h 
800 m3/h
Optaget effekt med og uden vandvarmeflade 2,5 A - 575 W
Optaget effekt med elvarmeflade 12,9 A - 2975 W
Maksimum forsikring  16 A 
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz 
Maks. lækstrøm         6 mA 
Vægt incl. vandvarmeflade HW308SE
- standard aggregat
- delintegreret aggregat

185 kg 
203 kg
Kanaltilslutning  Ø 315 mm 
HW, Tilslutningsdimension  2 x DN15 (½")
Modulerende bypass Ja (standard)
Filterklasse fraluft ePM10 60% (M5)
Filterklasse udeluft ePM1 55% (F7)
Filterklasse forfilter (10 mm), udeluft (tilbehør) Coarse 60% (G4)
Kapacitetsområder

Kapacitetsområder, VEX308

 

VEX308-capacity

 

For beregning med dine forudsætninger henviser vi til vores beregningsprogram VEX308-Selector.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX308

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i vores beregningsprogram EXselectPRO.

VEX308 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiblet streg Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20 °C/55 RH - udeluft = -10 °C/50 RH.
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0
stiblet prikket streg Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25 °C/28 RH - udeluft = 5 °C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
tyk streg Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/28 RH - udeluft = 5 °C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:

Tilluft = 0,8 og 1,0
Fraluft
Lyddata

Lyddata, VEX308

RD13362

Forudsætninger for lydmålinger:

Lp(A)ref = Lydtrykniveau i referencerum med efterklangstid T = 0,6 s.
For beregning af lyddata henvises til beregningsprogrammet VEX308-Selector.

Målskema

Målskema, VEX308

Standard aggregat

RD13098

Delintegreret aggregat

VEX308, dimensions - partly integratede

Pladskrav

Af hensyn til funktion og servicering af VEX308 skal der være fri plads omkring aggregatet.

VEX308 må ikke placeres tættere til vægge eller inventar end 500 mm på hver af siderne, og der skal være 850 mm under aggregatet for at give plads til service.

VEX308 plads i rummet

Ved montage af delintegreret aggregat skal der sikres fri adgang til automatikboksen.

Tilbehør

Tilbehør, VEX308

Det er muligt at bestille en færdig pakkeløsning, men det er også muligt at konfigurere VEX308 til behovet i netop dit projekt.

Kontakt EXHAUSTO for ønsker, der ikke er angivet her.

Varenr Beskrivelse
HW308SE Indbygget vandvarmeflade, SMALL inkl. MVM motorventil 
HW308LE Indbygget vandvarmeflade, LARGE inkl. MVM motorventil 
HE308SE Indbygget elvarmeflade, SMALL 2,4 kW
SBD Røgmelder monteret i udeluft
CONPUMP Kondensvandspumpe
LS31524 Lukkespjæld (Ø315 mm) anvendes ved lodret afkast
YGC315ALU Ydervægrist (Ø315 mm) i aluminium
FP308E360M Fraluftfilter ePM10 60% (M5)
FP308F7 Udeluftfilter ePM1 55% (F7)
FP308C60S Forfilter, udeluft - filterklasse Coarse 60 % (G4)

VEX308 tilbehør

Lufthastighed

Lufthastighed, VEX308

Tegningen viser hvor luftens hastighed er faldet til ca. 0,2 m/s (L0,2) ved forskellige luftmængder.

VEX308 airspeed in room

PIR-B, indbygget PIR-sensor (tilbehør)

PIR-B, indbygget PIR-sensor (tilbehør), VEX308

VEX308 og VEX308 delintegreret kan leveres med indbygget PIR-sensor, der registrerer bevægelse i lokalet, og starter ventilationen automatisk. 

Rækkevidde

Tegningen viser PIR-sensorens rækkevidde.

VEX308 PIR sensor in room

Tilføj alt til pdf om VEX308:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her