VEX308 Decentral ventilation

Generelt

VEX308 - Decentral ventilation

Generelt


Decentral ventilation til skoler, institutioner og kontorer

Et decentralt ventilationsaggregat er en enkel løsning, nem og overskuelig for alle parter. Det betyder bl.a., at der ikke skal monteres ventilationskanaler. Desuden kan aggregaterne monteres løbende i takt med behov og økonomi.

VEX308 sikrer:

- Hurtig og billig montage
- Høj temperaturvirkningsgrad
- Enkel i drift, er indstillet fra fabrikken
- Mulighed for central overvågning af flere aggregater
- Sikrer et konstant friskt indeklima, med filtreret luft

VEX308 i klasseværelse

Delintegreret montage

VEX308 - Decentral Ventilation

Delintegreret montage

VEX308 kan tillige bestillles i en udførsel beregnet for montage delvist integreret i et nedhængt loft. På den måde sikres en kompakt og meget lidt synlig installation.

VEX308_partly_integrated   

Rengøring af "air-box" på tilluftsiden

Som det ses på fotos herunder, er det muligt at åbne air boxen via snaplås (2), hvorved lågen åbnes i hængslet (1). Lågen kan fastgøres, så det bliver muligt at rengøre airboxen nedefra. 

 VE308_partly_integrated_open
 Opening of VEX308 partly integrated
 VEX308 partly integrated - cleaning
Bestem dit eget design

VEX308 - Decentral Ventilation

Bestem dit eget design

Tilpas VEX308 til det lokale, hvor den skal indstalleres

VEX308 leveres som standard med hvidlakerede dekorplader, låge og dekorationsbånd, men kan leveres i mange forskellige udførsler.

VEX308 kan bestilles med dekorplader og låge i hvid, aluzink eller koksgrå og med dekorationsbånd i 7 forskellige farver.

Farve, dekorplader og låge

Vælg mellem hvid (RAL 9016), Grå (RAL 9007) og Aluzink (Metal aluzinkfarve, ingen RAL-kode.)

VEX308-colour-options 

Farve, dekorationsbånd: 

Se de nøjagtige farveangivelser herunder:

VEX300 decor band colour options - 2019-05


Pakkeløsninger

VEX308 - Decentral Ventilation

Pakkeløsninger

VEX308 kan fra fabrikken indstilles til kun at køre, når der er behov for ventilation, tilpasset belastningen i lokalet.

Der er ingen betjeningspanel i lokalet, og dermed ingen risiko for at elever eller lærer stiller uhensigtsmæssigt på aggregatet.

VEX308 pakket 1 billed

Pakkeløsning til almindelige lokaler

- f.eks. undervisning, ophold eller kontorarbejde.

PIR-sensoren starter aggregatet ved bevægelse i lokalet.
Den indbyggede CO2-sensor regulerer ventilationen efter CO2-niveauet i lokalet.

VEX308 PIR sensor Indbygget PIR-sensor
VEX308 info LED Info-LED statuslampe
VEX308 CO2 sensor Indbygget CO2-sensor
VEX308 indstillet fra fabrik Programmeret fra fabrikken

 

VEX308 pakke 2 billed

Pakkeløsning til fugtbelastede lokaler

- f.eks. omklædningsrum, træningslokaler eller toiletter.

PIR-sensoren starter aggregatet ved bevægelse i lokalet.
Den indbyggede RH-sensor regulerer ventilationen efter lokalets relative luftfugtighed.

VEX308 PIR sensor Indbygget PIR-sensor
VEX308 info LED Info-LED statuslampe
VEX308 RH sensor Indbygget RH-sensor
VEX308 indstillet fra fabrik Programmeret fra fabrikken
Placering

VEX308 - Decentral Ventilation

Placering

VEX308 leveres med studsene monteret på aggregatets bagside, beregnet til vægmontage, hvis ikke andet er aftalt.

Hvis tilslutning via loftet er mere hensigtsmæssigt, flyttes studsene ganske enkelt til aggregatets overside. Det sker ved at bytte rundt på studsene og dækpladerne fra bagside og top. Samtidig vendes afkastventilatoren og der monteres evt. et motorspjæld i afkastet.

VEX308-mounting-options-wall-roof

Placering af VEX308

Ved planlægning af en VEX308-løsning skal der tages hensyn til lokalets form for at opnå den optimale placering af aggregatet.

I lokaler med kvadratisk grundplan med næsten lige lange vægge, kan VEX308 placeres frit, men bedst tæt på midten af væggen. I smalle lokaler bør placering på langsiderne undgås for at sikre en god cirkulation af ventilationsluften.

Konstruktion

VEX308 - Decentral Ventilation

Konstruktion

Kabinettet har en solid konstruktion lavet i aluzink, AZ185 klasse C4. Den lydabsorberende isolering giver et utroligt lydsvagt ventilationsaggregat, der uden problemer kan monteres i alle slags lokaler.

Højeffektive modstrømsvekslere med en høj temperaturvirkningsgrad sikrer et godt indeklima med et lavt energiforbrug.

Energibesparende EC-motorer samt en god styring med EXact2 automatik bevirker et lavt elforbrug.

Principdiagram, VEX308 med vandvarmeflade (HW)

RD13116 DK VEX308 er konstrueret iht. VDI 6022


VEX 308 er konstrueret iht. VDI 6022, hvor der er lagt stor vægt på aggregatets service- og rengøringsvenlighed. I VEX308 kan alle overflader let rengøres, og isoleringsmaterialet er dækket af godkendt folie (EN ISO 846), der forhindrer opbygning af snavs.

VEX308 delintegreret kan desuden åbnes på tilluftsiden for rengøring - se mere under afsnittet "Delintegreret montage".

Unik frostsikring

VEX308 - Decentral Ventilation

Unik frostsikring

I modstrømsvekslere med høj virkningsgrad kan der ske tilisning af veksleren, når fraluften indeholder fugt, og det er frostvejr udenfor. I VEX308 er det løst ved, at en del af tilluften kan ledes uden om veksleren og direkte til eftervarmefladen, når der er risiko for til-isning. Det anbefales derfor at montere en eftervarmeflade.

VEX308 de-icing princip

 

Bypass af-isningen fungerer på følgende måde:

Ved normal drift føres luften igennem varmevekslerne. (VEX308 set nedefra)

VEX308 Luftveje uden bypass

Ved bypass af-isning føres noget af luften forbi varmevekslerne via et bypass i midten af aggregatet, og derved undgår man tilisning af varmevekslerne. (VEX308 set nedefra)

VEX308 luftveje med bypass

Automatik

VEX308 - Decentral ventilation

Automatik

Webserver overvågning

VEX308 leveres med EXact2-automatik. Til denne automatik kan tilkøbes en web-serverløsning, hvor flere aggregater kan overvåges centralt fra f.eks. et pedelkontor.

Det er på den måde muligt at have fuldt overblik over driften af aggregaterne. Webserverløsningen stiller samtidigt yderligere styringsmuligheder til rådighed.

VEX308 webserver

Kontrol med HMI betjeningspanel

Den forprogrammerede EXact2-automatik sikrer fuld funktionalitet af VEX308. Der kan bestilles et løst HMI-panel (HMI2-350-TOUCH), som tilsluttes VEX308 med et servicekabel. Med HMI-panelet kan aggregatets drift kontrolleres og yderligere indstillinger kan foretages. Et betjeningspanel kan anvendes til flere VEX308- aggregater.

VEX308-med-HMI2-350-Touch

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Databasen for byggeprodukter

Databasen for byggeprodukter

VEX308 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Tilføj alt til pdf om VEX308 Decentral ventilation:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Learning - girl with her hand raised

LEARNING

Elever og lærere bliver trætte, får hovedpine og bliver ukoncentrerede, når CO2-niveauet er for højt.

Sådan forbedres indeklimaet