VEX160H-V Tekniske data

VEX160 fås i horisontal og vertikal udførelse

Tekniske data

Tekniske data, VEX160

Aggregatdata
Min. luftmængde 600 m³/h
Max. luftmængde 4.480 m³/h
Optaget effekt 4,8 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 15,5 A *
Maks. nulstrøm 23,5 A
Vægt
Driftklart aggregat
- med type A krydsveksler
- med standard krydsveksler

360 kg
355 kg
For indtransport 202 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE4 (super premium efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal Med integreret automatik:
Modbus
For anden automatik:
0-10 V DC 
* (strømforbruget optages fra 2 faser og er ikke sinusformet)
**(exkl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)
 
Varmeflader
Elvarmeflade (HCE) 14,4 kW
Optaget effekt totalt 19,2 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 36,5 A
Elvarmeflade (HCE) 21,6 kW
Optaget effekt totalt 26,4 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 46,7 A
Elvarmeflade (HCE) 28,8 kW
Optaget effekt totalt 33,6 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 57,0 A
Vandvarmeflade (HCW)
Prøvetryk 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1000 kPa
Antal rørrækker 2 stk.
Antal kredse 5 stk.
Facemål (H x B) 475 x 760 mm
Tilslutningsdimension DN20 (¾")
Lamelafstand 2,1 mm
Vægt (uden væske) 9,5 kg
Vandindhold 2,4 l

 

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 57,1 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 67,2N

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 2,359 kW
Luftmængde 4551 m3/h
Totaltryk 1065 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 3078

Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX160

VEX160A Temp. eff.

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Udeluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.
Målskitser 160H

Målskitser, VEX160H

VEX160H - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

RD10272 VEX160HL HCW målskitse

 

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

 

VEX160H - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

RD10273 VEX160HR HCW målskitse

 

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

Målskitser 160V

Målskitser, VEX160V

VEX160V - Vertikal, Left (aggregatmål i mm)

RD10315 VEX160VL HCW målskitse

 

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

 

VEX160V - Vertikal, Right (aggregatmål i mm)

RD10317 VEX160VR HCW målskitse

 

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

Køle- og varmeflader

Køle- og varmeflader, VEX160/VEX160CF 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX160/VEX160CF

Type Model
CW køleflade (vand)  CW500I
CW065x100U
DX køle-/varmeflade DX500

Tilføj alt til pdf om VEX160H-V Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her