VEX100H+V Kompaktaggregater

Generelt

VEX100-serien

VEX140, 150 og 160 kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal udførsel, hvorimod VEX170 kun kan bestilles som Horisontal.

Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles som LEFT eller RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund. 

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

 

VEX100H V placering

            Horisontal                                          Vertikal

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser, VEX100 med krydsveksler

ECO-Designdirektivet

VEX100 med krydsvarmeveksler lever i visse kapacitetsområder ikke op til kravene i ECO-designdirektivet, hvilket fremgår af kapacitetsdiagrammet.

VEX100 er velegnet til opgaver, der ikke er omfattet af ECO-designdirektivet, og hvor man ikke har behov for så høj virkningsgrad. Den kan f.eks. gælde ventilation af køkken, bageri og lign., hvor der typisk er overskud af varme, men hvor der alligevel er krav om forvarmet tilluft til lokalerne.

Kapacitetsområder

VEX100-serien

Kapacitetsområder

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Kapacitetsdiagram-VEX100


Lydniveau

Lydniveau, VEX100

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne i VEX100-serien er med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Konstruktion

VEX100

De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer et aggregat der er let at servicere, og hvor der ikke dannes svampe eller andre bakterier, der kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinetter

 
 Kabinet_VEX200

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.
Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.


Motorsektioner

 

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.
Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.
Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.


Ventilatorhjul

 

EXstream performance.

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.


Tilslutningsboks

 

VEX100 Mainboard

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering.


Panelfiltre 

 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. ISO 16890.


Eftervarme - vand eller el 

 VEX100 varmeflade VEX100-serien leveres med integreret eftervarmeflade, enten til vand eller el

Montagesokkel

 

VEX200_sokkel

Kun VEX170:

Der medleveres som standard en montagesokkel med fødder, der har en justerbar højde
på 130 - 160 mm.

Energi

VEX100

Ved konstruktionen af aggregaterne er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Krydsveksler

 
 
 Krydsvarmeveksler

Krydsveksler i aluminium med moderat tryktab og en høj temperaturvirkningsgrad. Krydsveksleren sikrer fuld adskillelse mellem luftvejene, så der ikke overføres lugt eller urenheder til tilluften.

Krydsveksleren gør aggregatet velegnet til procesventilation, dog ikke i korrosivt miljø.EC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.


Energilabel

 
 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.


Certifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.

VDI 6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

VDI kræver at aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI 6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.

Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

SPLIT-version

VEX100 kan bestilles som spilt

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX100 kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (krydsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Krydsveksler Højde [mm] 525 632 735 842
Længde [mm] 525 632 735 840
Dybde [mm] 655  737 842 1142
Vægt [kg]
 27 38 46 85
Største kabinetdel Højde [mm]  1360 1600 1820  2200 
Bredde [mm]
 940 1090  890  1190 
Motorsektion Vægt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-udførsel


Tilbehør

VEX100

Der tilbydes et bredt tilbehørprogram til VEX100-serien.

Køleflader (vand) - CW 

CCW firkantet studs Køleflade - fås isoleret og uisoleret. En fleksibel løsning til køling af ventilationsluften i de lokaler, hvor køling er nødvendigt, f.eks. sydvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det ofte ikke nødvendigt med køling.

Få mere information om kølefladen under afsnittet køle og varmeflader.

Køleflader - DX

DX cooling 150100

Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

Få mere information om DX-flader under køle- og varmeflader


Lukkespjæld - LS

Lukkespjæld firkantet studs Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.

Vandlås

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.
SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.
SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret et termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.


Udendørs opstilling 

VEX240

Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.
For udendørs opstilling leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.
Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i Outdoor-vejledningen.


Montagesokkel

 VEX200_sokkel

VEX140 - VEX160:

Montagesokkel med fødder, der kan justeres i højden - 130 - 160 mm.
Montagesoklen er standard for VEX170.

Tilføj alt til pdf om VEX100H+V Kompaktaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her