VEX140H+V Tekniske data

VEX140 fås i horisontal og vertikal udførelse

Tekniske data

VEX140

Aggregatdata
Min. luftmængde 250 m³/h
Max. luftmængde 1.900 m³/h
Optaget effekt 1,6 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 12,5 A **
Vægt
Driftklart aggregat 190 kg
For indtransport 105 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal

Med integreret automatik:
Modbus

For anden automatik:
0-10 V DC

 * (strømforbruget er ikke sinusformet)
** (ekskl. låger, varmeveksler)

Varmeflader
Elvarmeflade (HCE) 7,2 kW
Optaget effekt totalt 8,8 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 15,5 A
Elvarmeflade (HCE) 14,4 kW
Optaget effekt totalt 16,0 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 26,0 A
Vandvarmeflade (HCW)
Prøvetryk 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1600 kPa
Antal rørrækker 2 stk.
Antal kredse 4 stk.
Facemål (H x B) 325 x 570 mm
Tilslutningsdimension DN15 (½")
Lamelafstand 2,1 mm
Vægt (uden væske) 6,5 kg
Vandindhold 1,5 l

 

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 58,1 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 76,2N

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 0,674 kW
Luftmængde 2286 m3/h
Totaltryk 617 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2886

Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for VEX140 med krydsveksler

Temperaturvirkningsgrad VEX140A

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Udeluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.
Lyddata

VEX140

VEX140 LWA1-Sugeside

5406554_VEX140EX2_sound_curve_suctionsite

 

 

VEX140 LWA2 -Trykside

5406555_VEX140EX2_sound_curve_pressuresite

 

Sugeside (udeluft/fraluft):
LW1 = LWA1 + Kw
LWA1 aflæses

Trykside (tilluft/afkast):
LW2 = LWA2 + KW
LW2 aflæses

Omgivelser:
LW3 = LWA1 + KW
LWA1 aflæses
LpA3 = LWA1 + KpA

 

  KW (dB) KWA
dB(A) KpA
dB(A)

Hz I-III 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I    13    11 1 -3 -8 -12 -21 -35
 II 13  8 5 -5 -11 -16 -24 -36
   III 12  15  -8  -13 -25  -29   -25 
LW2  I 2 -3 -6 -4 -4 -6 -12 -24
 II 2 -4 2 -7 -5 -7 -14 -25
   III  6   3   0  -6  -3  -12  -17  -22 
LW3  I 9 3 -9 -16 -18 -21 -27 -32 -9 -25
 II 9 1 -5 -15 -19 -22 -25 -27 -9  -24
   III 12 8 -7  -13 -17  -20 -23  -25   -6   -21 

 

 

Måleopstillinger

5409217_VEX140_sound_data

 Se Forudsætninger for lydmålinger.

 

5409214_VEX140_sound_data

 For beregning af lyddata henviser vi til vores Produktvalgsprogram.

Målskitser 140H

VEX140

VEX140H - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

RD10178_VEX140HL HCW målskitse

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

VEX140H - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

RD10188 VEX140HR HCW målskitse


1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

Målskitser 140V

VEX140 

VEX140V - Vertikal, Left (aggregatmål i mm)

 RD10201 VEX140VL HCW målskitse

 

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

VEX140V - Vertikal, Right (aggregatmål i mm)

RD10203 VEX140VR HCW målskitse

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft


 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

Køle- og varmeflader

VEX140/VEX140CF 

Køle- og varmeflader 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX140/VEX140CF

Type Model
CW køleflade (vand)  CW315I
CW315U
DX køle-/varmeflade DX315L

Tilføj alt til pdf om VEX140H+V Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her