VEX100H+V Kompaktaggregater

VEX100-serie
Generelt

VEX100-serien

VEX140, 150 og 160 kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal udførsel, hvorimod VEX170 kun kan bestilles som Horisontal.

Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles om LEFT eller RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund.

 

VEX100H V placering

            Horisontal                                          Vertikal

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.


Kapacitet

I diagrammet herunder ses, hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. 

For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

Curves Capacity VEX100


Konstruktion

VEX100

De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI6022, der sikrer et aggregat der er let at servicere, og hvor der ikke dannes svampe eller andre bakterier, der kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Kabinetter

 
 Kabinet_VEX200

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Motorsektioner

 

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

Ventilatorhjul

 

EXstream performance.

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.

Tilslutningsboks

 

VEX100 Mainboard

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

 

Eftervarme - vand eller el 

 
 VEX100 varmeflade  VEX100-serien leveres med integreret eftervarmeflade, enten til vand eller el

Montagesokkel

 
 VEX200_sokkel Der medleveres som standard en montagesokkel med fødder, der har en justerbar højde på 130 - 160 mm.
Aggregatet samles i bunden ved hjælp af soklen, og via kuffertbeslag i toppen.
Energi

VEX100

Ved konstruktionen af aggregaterne er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Krydsveksler

 
 
 Krydsvarmeveksler

Krydsveksler i aluminium med lavt tryktab ogen høj temperaturvirkningsgrad. Krydsveksleren sikrer fuld adskillelse mellem luftvejene, så der ikke overføres lugt eller urenheder til tilluften.

Standard: Velegnet til procesventilation - stor pladeafstand og dermed enkel rengøringEC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.


Energilabel

 
 
energilabel
Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.


Certifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO lægger stor vægt på at kunne levere korrekte data. Vi bruger derfor tredjepart til at måle og kontrollere de data, vi oplyser.

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

  I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:

Aggregatets stivhed : 
D1(M)
  Tæthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Tæthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter bypass lækage :
F9 (M)
  Isoleringsklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Kuldebroklasse: TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. Læs mere om Eurovent Certificering her.


VDI6022 - Tysk hygiejnenorm

EXHAUSTO har valgt at konstruere aggregaterne efter den tyske hygiejnenorm VDI6022.

VDI kræver
At aggregatet skal være designet, så det er nemt at gøre rent. Der må ikke være områder, man ikke kan komme til at rengøre, og hulrum, som man ikke kan komme til, skal forsegles. Plader skal afgrates så kanterne ikke er skarpe, og hjørner skal være afrundet, så man ved rengøring ikke kommer til skade.

  Desuden skal kondensbakken have fald mod afløbet, så der ikke står vand i aggregatet. Det er vigtigt, at kondensafløbet tilsluttes afløbssystemet via en vandlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mm. skal være testet for, at de ikke fremmer vækst af bakterier og svampesporer.

 
Det betyder at aggregater, der er konstrueret efter VDI6022, både er mere hygiejniske og lettere at servicere.


Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

 

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.


SPLIT-version

VEX100 kan bestilles som spilt

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX100 kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

I tabellen herunder ses målene på største enkeltdel (krydsveksleren) og største kabinetdel, så det nemt kan vurderes, om pladsforholdene er tilstrækkeligt til indtransport.

Del Mål VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Krydsveksler Højde [mm] 525 632 735 842
Længde [mm] 525 632 735 840
Dybde [mm] 655  737 842 1142
Vægt [kg]
 27 38 46 85
Største kabinetdel Højde [mm]  1360 1600 1820  2200 
Bredde [mm]
 940 1090  890  1190 
Motorsektion Vægt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-udførsel


Tilbehør

VEX100

Der tilbydes et bredt tilbehørprogram til VEX100-serien.


Køleflader (vand) - CW 

 
CCW firkantet studs Køleflade - fås isoleret og uisoleret. En fleksibel løsning til køling af ventilationsluften i de lokaler, hvor køling er nødvendigt, f.eks. sydvendte lokaler. I nordvendte lokaler er det ofte ikke nødvendigt med køling.

Få mere information om kølefladen under afsnittet køle og varmeflader.

Køleflader - DX

 
DX cooling 150100

Uisoleret ekstern flade, der kan anvedes både som fordamper (køleflade) og kondensator (varmeflade).

 

Få mere information om DX-flader under køle- og varmeflader 

Lukkespjæld - LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Der kan bestilles lukkespjæld med eller uden spring-return, til indendørs eller for udendørs montage.
  

Vandlås

 

EXHAUSTO tilbyder også vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan købes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret et termostat, der sikrer en lavt strømforbrug.

Udendørs opstilling

 
 
VEX240 med tag

Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld.

For udendørs opstilling leveres aggregatet med tag, der tillader at kabler kan føres ud under taget på begge sider samt på bagsiden af aggreagatet.

Vi anbefaler, at aggregater der monteres udendørs, fastgøres yderligere som beskrevet i Outdoor-vejledningen.

Tilføj alt til pdf om VEX100H+V Kompaktaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her