VEX350H

Tekniske data

VEX350H

Aggregatdata:
Min. luftmængde 780 m³/h
Max. luftmængde 3.820 m³/h
Optaget effekt 2,9 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Maks. fasestrøm 11,2 A (Strømforbruget optages fra 2 faser og er ikke sinusformet)
Maks nulstrøm         15 A (Dimensionerende strøm) 
 
Vægt driftklart aggregat 635 kg
Vægt af aggregat for indtransport 260 kg varmevekslersektion
150 kg ventilatorsektion (2 stk)
  75 kg sokkel

Omgivelsestemperatur (drift)

Ved temperaturer under -25°C (og udendørsmontage) anbefales montage af et termostatstyret varmelegeme i automatikboksen.

-30°C....+50°C 
  
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatik Modbus
Styresignal med anden automatik 0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft) -40°C....+40°C

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,0 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 74,4N

 

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 1,253 kW
Luftmængde 3279 m3/h
Totaltryk 826 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2902 

 

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Kapacitetskurver

VEX350H
 

VEX350H - 100% varmegenvinding (vinterdrift)
 

VEX350 kapacitetskurve uden bypass

Kapacitetskurve med panelfilter Coarse 85% eller posefilter ePM10 60% (M5)
SFP-kurve
Arbejdslinier
A: Tryktabstillæg med panelfilter ePM1 55% eller posefilter ePM1 60% (F7)
B: Tryktabstillæg for varme-/køleflade
 

VEX350H - 0% varmegenvinding (sommerdrift)

VEX350 kapacitetskurve med bypass 

Kapacitetskurve med panelfilter Coarse 85% eller posefilter ePM10 60% (M5)
SFP-kurve
Arbejdslinier
A: Tryktabstillæg med panelfilter ePM​1 55% eller posefilter ePM1 60% (F7)
B: Tryktabstillæg for varme-/køleflade

 

For beregning af kapacitetsdata henvises til produktvalgsprogrammerne Quickselect og EXselect.

Det samlede energiforbrug er ligeligt fordelt på fralufts- og tiluftsventilatoren.

Optaget effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturvirkningsgrad

VEX350H

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i vores beregningsprogram EXselect.

VEX350 temperaturvirkningsgrad 
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselect til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

VEX350H
  

VEX350H LWA1 - Sugeside
  

VEX350 lydkurve sugeside

VEX350H LWA2 - Trykside
 

VEX350 lydkurve trykside

 

VEX350H LWA3 - Omgivelser
 

VEX350 lydkurve omgivelser

 

Lydeffektniveau
Sugeside (udeluft/fraluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 aflæses

Lydeffektniveau
Trykside (tilluft/afkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 aflæses

Lydeffektniveau
Omgivelser:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 aflæses

Lydtrykniveau på 1 m afstand
Omgivelser:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 aflæses

 

  KW (dB) KpA
dB(A)Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I  -5 -8 -13 3 -9 -15 -21 -34
 II 3 -1 1 0 -7 -14 -23 -33
LW2  I -9 -11 -13 -1 -4 -8 -14 -23
 II -6 -7 -1 -4 -4 -7 -16 -23
LW3  I 17 5 1 1 -9 -16 -23 -30 -18
 II 14 2 7 -6 -12 -18 -23 -24 -18

Måleopstilling 

Illustration lydeffektivitet VEX350360

 

Se forudsætninger for lyddata - link i højre side. For beregning af lyddata henviser vi til vores produktvalgsprogram.
Målskitser

VEX350H

 

VEX350H - Left

 

VEX350L målskitse

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

 

Alle mål er i mm.

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybde foran aggregatet
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde over aggregatet for service

Ved indtransport af vekslersektionen kan lågerne demonteres, således at den kan transporteres gennem en åbning på 900 x 2000 mm.


VEX350H - Right

 

VEX350R målskitse 

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

Alle mål er i mm.

1) Afsæt serviceafstand svarende til aggregatdybde foran aggregatet
2) Afsæt min. 200 mm frihøjde over aggregatet for service

Ved indtransport af vekslersektionen kan lågerne demonteres, således at den kan transporteres gennem en åbning på 900 x 2000 mm.

Udendørs udførsel med tag

Ved udendørs opstilling skal aggregatet fastgøres til bygningen i de anviste punkter, hvilket fremgår af vejledningen.

 

VEX350H split tegning

 

Kondensafløb

Kondensafløbet (DN32) kan føres ud i alle 4 retninger. EXHAUSTO tilbyder komplet vandlås og varmekabler for afløbet som tilbehør. 
(Afløbsrør for kondensvand leveres ikke af EXHAUSTO)

VEX350H kondensafløb

= = = = Mulige føringsveje
Split aggregat

VEX350H

Hvis VEX350 skal transporteres ind igennem smalle passager, hvor det ikke er muligt, at få det igennem sektionsvis, kan aggreatet bestilles som SPLIT model.

Det vil sige, at aggregatet leveres samlet, men ikke fuget, således at det kan skilles ad igen på stedet, indtransporteres i mindre dele og samles på det sted, hvor det skal placeres.

Arbejdet skal udføres af en EXHAUSTO certificeret servicemontør.

VEX350360 Split

Køle- og varmeflader

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX350/360

Type Model
HE el-varmeflade  HE05x08 - 3 str. 9/12/15 kW
HW vandvarmeflade HW050x080
HW070x080
CW køleflade (vand)  CW050x080I
CW065x100U
DX køle-/varmeflade DX050x080

Tilføj alt til pdf om VEX350H:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her