VEX340T Tekniske data

Top-aggregat med mostrømsveksler

Tekniske data

Tekniske data, VEX340T 

Aggregatdata

Min. luftmængde 350 m³/h
Max. luftmængde 2.460 m³/h
Optaget effekt 1,75 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 7,3 A *
Medietemperatur (luft) -40°C...+40°C
Omgivelsestemperatur (drift)  -30°C...+50°C
Vægt
Driftklart aggregat 345 kg
For indtransport 194 kg**
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal

Med integreret automatik:
Modbus

For anden automatik:
0-10 V DC

* (strømforbruget er ikke sinusformet)
** (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

Data i henhold til ECO-designdirektivet

Ventilatordata  Komposithjul
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 61,5 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 80,2
Motordata (optimalt driftspunkt) Komposithjul
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 0,75 kW
Luftmængde 2 300 m³/h
Totaltryk 715 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2.916 RPM

Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

 

Filteroptions:

Filtrering af tilluft:

Enkelt filterpanel

Dim.: 471 x 792 x 96 mm

Option: dobbelt filtrering

Dim.: 471 x 792 x 48 mm

 Filterpanel Coarce 65% (G4)   Filterpanel Coarce 65% (G4)
 Filterpanel ePM10 65% (M5)  Filterpanel ePM10 65% (M5)
 Filterpanel ePM1 55% (F7)  Filterpanel ePM1 55% (F7)
 Filterpanel ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering af fraluft:

Enkelt filterpanel

Dim.: 471 x 792 x 96 mm
 Filterpanel Coarce 65% (G4)
 Filterpanel ePM10 65% (M5)
 Filterpanel ePM1 55% (F7)

Data for interne varme- og køle-varmeflader

VEX340T 

Data for interne varme- og køle-varmeflader

Elvarmeflade (HE)

Lille Stor
Effekt 7,49 kW 14,96 kW
Min. luftmængde 457,0 m³/h  ved 50% varme
457,0 m³/h  ved 50% varme
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm
10,8 A 26,4 A

Vandvarmeflade (HW)

1 rørrække 2 rørrækker
Prøvetryk 880 kPa 880 kPa
Maks. arbejdstryk 800 kPa 800 kPa
Faceareal 696 x 450 mm 708 x 450 mm
Antal rørrækker 1 2
Antal kredse 2 4
Tilslutningsdimension 22 mm 22 mm
Lamelafstand 1,5 2,0
Vægt (uden væske) 4,2 kg 5,8 kg
Vandindhold 0,95 l 1,22 l

Køle-varmeflade (CW)

2 rørrækker
4 rørrækker
Prøvetryk 880 kPa 880 kPa
Maks. arbejdstryk 800 kPa 800 kPa
Faceareal 675 x 450 mm 675 x 450 mm
Antal rørrækker 2 4
Antal kredse 9 18
Tilsutningsdimension 22 mm 22 mm
Lamelafstand 2,0 mm 2,5 mm
Vægt (uden væske) 6 kg 9,5 kg
Vandindhold, væske 1,28 l 2,47 l

Køle-varmeflade (DX)


 
Prøvetryk 4.500 kPa
Maks. arbejdstryk 4.200 kPa
Faceareal 450 x 685 mm
Antal rørrækker4 4
Antal kredse 12
Tilsutningsdimension 22 mm
Indvendig volumen 1,77 l  

Det anbefales at gennemføre en præcis beregning af varmefladen vha. beregningsprogrammet EXselectPRO, der findes på www.exhausto.dk


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX340T

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i vores beregningsprogram EXselectPRO.

VEX340T Temperature efficiency
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på udeluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Udeluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.

Målskitser VEX340T

Målskitser, VEX340T

VEX340T, Left (aggregatmål i mm)

VEX340T L Dimension

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

 

VEX340T, Right (aggregatmål i mm)

VEX340T R Dimension

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

Tilføj alt til pdf om VEX340T Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her