VEX330T Tekniske data

Top-aggregat med modstrømsveklser

Tekniske data

VEX330T

Tekniske data

Aggregatdata

Min. luftmængde 250 m³/h
Max. luftmængde 2.080 m³/h
Optaget effekt 1,7 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 7,3 A *
Medietemperatur (luft) -40°C...+40°C
Omgivelsestemperatur (drift) -30°C...+50°C
Vægt
Driftklart aggregat 265 kg
For indtransport 158 kg ** 
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal

Med integreret automatik:
Modbus

For anden automatik:
0-10 V DC

* (strømforbruget er ikke sinusformet)
** (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

Data i henhold til ECO-designdirektivet:

Ventilatordata

 Komposit
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,0 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 79,4

Motordata (optimalt driftspunkt)

 Komposit
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 0,457 kW
Luftmængde 2,350 m3/h
Totaltryk 685 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 3.019 RPM

Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

 

Filteroptions:

Filtrering af tilluft:

Enkelt Panelfilter

Dim.: 363 x 794 x 96 mm

Option: forfiltrering

Dim.: 363 x 794 x 48 mm
 Panelfilter Coarce 65% (G4)   Panelfilter Coarce 65% (G4)
 Panelfilter ePM10 65% (M5)  Panelfilter ePM10 65% (M5)
 Panelfilter ePM1 55% (F7)  Panelfilter ePM1 55% (F7)
 Panelfilter ePM1 80% (F9)  

Filtrering af fraluft:

Enkelt Panelfilter

Dim.: 363 x 794 x 96 mm
 Panelfilter Coarce 65% (G4)
 Panelfilter ePM10 65% (M5)
 Panelfilter ePM1 55% (F7)

Data for interne varme- og køle-varmeflader

VEX330T

Data for interne varme- og køle-varmeflader

Elvarmeflade (HE)


Lille

Stor
Effekt 5,61 kW 10,41 kW
Min. luftmængde 304,2 m³/h  ved 50% varme
304,2 m³/h ved 50% varme
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 8,1 A 18,4 A

Vandvarmeflade (HW)


1 rørrække

2 rørrækker
Prøvetryk  880 kPa 880 kPa
Maks. arbejdstryk 800 kPa 800 kPa
Faceareal 702 x 300 mm 702 x 300 mm
Antal rørrækker 1 2
Antal kredse 2 2
Tilsutningsdimension 16 mm 16 mm
Lamelafstand 1,5 mm 2,0 mm
Vægt (uden væske) 3 kg 4,5 kg
Vandindhold 0,7 l 1,32 l

Køle-/varmeflade (CW)


2 rørrækker

4 rørrækker
Prøvetryk  880 kPa 880 kPa
Maks. arbejdstryk  800 kPa 800 kPa
Faceareal 714 x 300 mm 702 x 300 mm
Antal rørrækker 2 4
Antal kredse 6 8
Tilslutningsdimension 16 mm 16 mm
Lamelafstand 2,0 mm 2,5 mm
Vægt (uden væske) 4 kg 5,8 kg
Vandindhold, væske 0,79 l 2,61 l

Køle-/varmeflade (DX)


4 rørrækker
 
Prøvetryk 4.500 kPa
Maks. arbejdstryk 4.200 kPa
Faceareal 300 x 685 mm
Antal rørrækker 4
Antal kredse 8
Tilsutningsdimension 16 mm
Indvendig volume 1,26 l

Det anbefales at gennemføre en præcis beregning af varmefladen vha. beregningsprogrammet Exselect / ExselectPRO, der findes på www.exhausto.dk


Temperaturvirkningsgrad

VEX330T

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselect.

VEX330T Temperature efficiency
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselect til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på udeluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Udeluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.

Målskitser VEX330T

VEX330T

Målskitser  

Left (aggregatmål i mm)

VEX330T L Dimension

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft
 

 

Right (aggregatmål i mm)

VEX330T R Dimension

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

Tilføj alt til pdf om VEX330T Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her