VEX310T Tekniske data

Top-aggregat med modstrømsveksler

Tekniske data

Tekniske data, VEX310T 

Aggregatdata

Min. luftmængde 80 m³/h
Max. luftmængde 550 m³/h
Optaget effekt 0,5 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 3,9 A *
Medietemperatur (luft) -40°C...+40°C
Omgivelsestemperatur (drift) -30°C...+50°C
Vægt
Driftklart aggregat 157 kg
For indtransport 86 kg** 
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal Med integreret automatik:
Modbus
For anden automatik:
0-10 V DC

* (strømforbruget er ikke sinusformet)
** (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

Data i henhold til ECO-designdirektivet:

Ventilatordata

 
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 47,9 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 78,4

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 0,169 kW
Luftmængde 600 m3/h
Totaltryk 500 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2860 RPM

Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

Filteroptions:

Filtrering af tilluft:

Enkelt panelfilter

Dim.: 312 x 453 x 96 mm

Option: forfiltrering

Dim.: 312 x 453 x 48 mm
Panelflter Coarce 65% (G4)  Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5)  Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)  Panelfilter ePM1 55% (F7)
Panelfilter ePM1 80% (F9)  

 

Filtrering af fraluft:

Enkelt filterpanel

Dim.: 312 x 453 x 96 mm
Panelfilter Coarce 65% (G4)
Panelfilter ePM10 65% (M5)
Panelfilter ePM1 55% (F7)

 
Data for interne varme- og køle-varmeflader

VEX310T 

Data for interne varmeflader og køle-/varmeflader

Elvarmeflade (HE)

Lille

Stor

Effekt 1,68 kW 3,90 kW
Min. luftmængde 75,1 m³/h ved 50% varme 75,1 m³/h ved 50% varme
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 2,4 A  6,9 A

Vandvarmeflade (HW)

1 rørrække

2 rørrækker

Prøvetryk  880 kPa 880 kPa
Maks. arbejdstryk 800 kPa 800 kPa
Faceareal 379 x 200 mm  379 x 200 mm
Antal rørrækker 1 2
Antal kredse 1 1
Tilsutningsdimension 16 mm 16 mm
Lamelafstand 1,6 mm 2,0 mm
Vægt (uden væske) 1,35 kg 2 kg
Vandindhold 0,19 l  0,32 l

Køle-/varmeflade (CW)

2 rørrækker

4 rørrækker

Prøvetryk 880 kPa 880 kPa
Maks. arbejdstryk 800 kPa 800 kPa
Faceareal 379 x 200 mm  379 x 200 mm
Antal rørrækker 2 4
Antal kredse 2 4
Tilsutningsdimension 16 mm 16 mm
Lamelafstand 2,0 2,5
Vægt (uden væske) 2 kg 3,25 kg
Vandindhold 0,32 l 0,58 l

Køle-/varmeflade (DX)

4 rørrækker

Prøvetryk 4500 kPa
Maks. arbejdstryk 4200 kPa
Faceareal 200 x 350 mm
Antal rørrækker 4
Antal kredse 3
Tilsutningsdimension 16 mm
Indvendig volumen 0,436 l

Det anbefales at gennemføre en præcis beregning af varmefladen vha. beregningsprogrammet EXselectPRO, der findes på www.exhausto.dk

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX310T

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselectPRO.

VEX310T Temperature efficiency
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på udeluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Udeluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.

Målskitser VEX310T

Målskitser, VEX310T

VEX310T, Left (aggregatmål i mm)

Dimensions VEX310T L
1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft
 

VEX310T, Right (aggregatmål i mm)

Dimensions VEX310T R
1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

Tilføj alt til pdf om VEX310T Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her