EXact2-automatik, VEX300T

Generelt

EXact2

Generelt

Bag den enkle betjening sikrer den avancerede EXact2-automatik optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses nemt den daglige rytme på brugsstedet f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaber

- Enkel betjening
- 3 brugerniveauer, 2 med adgang via en 4-cifret adgangskode (tekniker og specialist)
- Flere indeklimaniveauer, som bl.a. via indbygget uge-ur kan tilpasse ventilationen efter det aktuelle behov
- Se flere udvalgte funktioner i funktionsoversigten

Betjening af EXact2-automatikken

EXact2-automatikken kan styres fra betjeningspanel (se afsnit herunder), CTS eller webserver over netværk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en lille WIFI-router, som monteres inde ved automatikken i aggregatet. Herved kan webserveren tilgåes trådløst via PC, smartphone eller tablet, så man hurtigt og nemt kan konfigurere aggregatet via mobile platforme.

HMI betjeningspanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH betjeningspanel

Betjeningspanelet er et touch-panel som giver adgang til den almindelige, daglige betjeningsflade. Teknikere kan tilgå de mere avancerede menuer og parametre via en 4-cifret adgangskode.

 

Brugerflade

HMI-for-EXact2-automatik

Brugermenuen er den daglige betjeningsflade som via sigende symboler giver oplysninger om anlæggets tilstand og samtidigt giver mulighed for midlertidigt at ændre temperatur- og ventilationsniveauet.

Alarmer vises ved en klokke i displayet. Herfra kan man trykke sig videre og få information om den konkrete alarm.

Behovet for manualer og vejledninger er minimeret pga. de meget informative hjælpetekster. Hjælpeteksterne findes under menupunkterne i  tekniker- og specialistmenuen.


 

Ikoner i displayet

Via grafiske elementer har vi gjort det lettere at forstå de informationer, der fremgår af displayet.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Menu
Tryk for at se menu

   
Temperatur-/ ventilationsniveau
Temperatur- og ventilationsniveau kan hurtigt og nemt ændres midlertidigt. Setpunkter vises i displayet sammen med sigende symboler.
   
alarm og advarsel Alarm/advarsel
EXact2-automatikken advarer om forstyrrelser for driften ved at vise advarselssymbolet. Ved mere alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
   
EXact ekstern stop Eksternt stop
Hvis ventilationsanlægget er stoppet via muligheden for eksternt start/stop, vil dette symbol vises i displayet.
   
Afisning Af-isning
Når den indbyggede af-isningsfunktion er i drift, vil frostsymbolet vises i displayet.
 
EXact manuel Manuel drift
EXact2-automatikken har mulighed for at køre i manuel drift, hvilket symboliseres i displayet vha. "håndsymbolet".
 
Ugeplan tom Ugeplan
Hvis automatikken er indstillet til drift med aktiveret ugeplan vil "ursymbolet" vises i displayet.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overstyring
Ved setpunktsændring af temperatur- og ventilationsniveauet vil overstyringssymbolet vises indtil overstyringens ophør ved det næste skift i ugeplanen.
 
BMS
Drift styret af BMS.
 
AUX icon AUX
Eksternt styret drift.
 
EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
EXact2-automatikken skifter automatisk mellem sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuel indstilling.
   
Fire-exact2-ikon
Fire
Brandtermostat(er)/røgdetektor aktiveret.
   
Service_icon Service
Servicedisplay tilsluttet.
 
Disconnected
Disconnect
Manglende kommunikation på den eksterne BUS, eller kommunikationen mellem VEX og HMI, er afbrudt.
Ekstern kommunikation

EXact2

Ekstern kommunikation 

Webserver

EXact2-automatikken leveres som standard uden webserver. Ved tilkøb af webserver opnås følgende muligheder:

  1. En lokal PC kan tilsluttes aggregatet for overvågning og opsætning.
  2. Aggregatet kobles til lokalt netværk (LAN) og kan tilgås af PC på samme net.
  3. Aggregatet kobles til internet og kan tilgås af eksterne PC´er.

Fælles for alle muligheder er, at der ikke stilles krav til PC ud over en browser. Webserveren er beskyttet med adgangskode.

Webserverens brugerflade er opbygget på samme logiske måde som menuerne i betjeningspanelet. Ensartetheden gør systemet nemt at bruge. Overbliksbilledet er færdigkonfigureret og klar til overvågning af ventilationsaggregatet. Webserveren kan afsende e-mail ved alarm, logge værdier m.m.

Tilslutning til CTS-anlæg

Webserveren kan som standard kommunikere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlæg, der benytter en af disse kommunikationsformer, kan derfor let forbindes til aggregatet.

webserver illustration

 

 

Konvertering til andre protokoller

Via webserveren er det muligt at tilslutte aggregaterne til CTS-anlæg med andre protokoller via en konverter (gate-way). Konverteren er tilkøb og følgende muligheder er tilgængelige:

1.    MLON - Modul for konvertering til LON
2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Prøv EXact2-styringen online

EXact2-styringen kan afprøves online på et VEX340 aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Dette aggregat er placeret fritstående og uden kanaltilslutninger.
Styringen kan tilgås via adressen http://exact.exhausto.dk:8340/

For tekniker adgang til anlægget skal følgende anvendes:

Brugernavn: VEX340
Adgangskode: 1111 (4 et-taller)

OBS! Der kan kun være én person logget på ad gangen.

Funktionsoversigt aggregat

VEX300T

Funktion / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
 
Filtervagt - timer Tidsbaseret filterovervågning. Antal driftsdage inden ønsket filterudskiftning kan indstilles. +
Filtervagt - tryk (MPTF) Tryksensorer for overvågning af trykfald over filtre - alarm ved højre trykfald end indstillet værdi og "Early warnings" +
Bypass Ved modulerende bypass af fraluften reduceres varmegenvindingen således at den ønskede tillufttemperatur kan opretholdes om foråret, sommeren og efteråret
Temperaturfølere
1) I fraluftstudsen til måling/styring af rumtemperatur +
2) I afkaststudsen for måling af afkasttemperatur +
3) I udeluftstudsen for udetemperaturkompensering og natkøling +
4) I tilluftstudsen til måling/styring af tillufttemperaturen +
5) Kanaltemperaturføler -
6) Rumtemperatruføler -
Overophedningssikring Ved fare for overophedning af motorer og motorstyringer afbrydes anlægget - manuel reset +
Brandalarm Brandtermostater (40/50/70 °C), røgdetektorer og andre brandmeldekontakter kan tilsluttes.
Aggregatets funktion ved udløst brandalarm er indstillelig
-
Lukkespjæld - udeluft
(krav ved vandvarmeflade)
Spjæld monteret i udeluftkanal - lukker ved anlægsstop -
kan leveres med spring-return motor
-
(+)
Lukkespjæld - afkast Spjæld monteret i afkastkanal - lukker ved anlægsstop - kan leveres med spring-return motor -
Temperaturregulering
Regulering af tillufttemperatur +
Regulering af rumtemperatur +
Funktion / komponent Beskrivelse +Standard
-Tilbehør
 
Kompenseringsfunktioner

Udetemperaturkompensering
Luftmængdereduktion
Udekompensering af luftmængde
Sommerkompensering
CO2-kompensering
Fugtkompensering

+
Natkøling Anlægget kan indstilles til start om natten for nedkøling af bygning +
Betjeningspanel Panel til betjening på bruger-, tekniker- og specialist-niveau +
Ugeur Til indstilling af ønskede tidspunkter for skift mellem indeklimaniveauer +
Webserver Webserver med mulighed for styring og overvågning
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP
-
Buskommunikation
(kræver webserver)
Modbus TCP/IP
LONWORKS
-
Kølegenvinding Kølegenvinding efter behov +
Frostsikring - Tice Temperaturbaseret automatisk funktion for frostsikring  af modstrømsveksler +
Frostsikring - tryk (DEP) 

Trykbaseret automatisk energibesparende funktion for frostsikring af modstrømsveksler
(kræver tilbehør: AFC)

For VEX310-320-330T
For VEX340-350T

 

-
+

Konstanttrykregulering Mulig både på fralufts- og tilluftssiden -
Bevægelsessensor (PIR)  For automatisk regulering af indeklimaniveauer -
Luftmængdemåling (AFC)

Luftmængde vises i betjeningspanel/webser.
AFC er nødvendigt ved luftreguleringsmetoderne:
2. Konstant luftmængde
3. Konstanttryksreguleret fraluft med fast indstillet tilluft
4. Konstanttryksreguleret tilluft med fast indstillet fraluft
5. Konstanttryksreguleret fraluft med slavestyret tilluft
6. Konstanttryksreguleret tilluft med slavestyret fraluft

For VEX310-320-330T
For VEX340-350T

 

 

 

 

-
+

Indeklimaniveauer Urstyret (komfort, standby, økonomi, off)
Manuelt
 +
Alarmlog Visning af de sidste 100 alarmer  +
Alarmrelæ  Relæ til ekstern alarm (potentialfri)  +
Funktionsoversigt interne køle-/varmeflade

EXact2

IHCW til HW - Intern vandvarmeflade

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluft til måling/styring af tillufttemperaturen
2) På returrøret fra vandvarmefladen internt i aggregatet for at holde varmefladen varm og for at frostsikre denne
3) Til frostsikring af eksterne rørføringer for varmefladen (tilkøb)
4) Temperaturføler på fremløbsrør internt i aggregatet til vandvarmefladen
Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til varmefladen, afhængigt af varmebehovet
Cirkulationspumpestyring

1) Styring af cirkulationspumpe til vandvarmefladen
2) Varmholdelsesfunktion (holder varmefladen frostfri)
3) Indbygget styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden varmebehov

 

IHCE til HE - Intern elvarmeflade

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere  I tilluft til måling/styring af tillufttemperaturen
Overhedningssikring

HE1:Overhedningssikringer sidder i luftstrømmen, TSA60 udløser ved  60°C (automatisk reset) og TSA80 udløser ved 80°C (manuelt reset)
HE2: Overhedningssikringer sidder i luftstrømmen, TSA70 udløser ved 70°C (automatisk reset) og TSA90 udløser ved 90°C (manuelt reset)

 

MXHP til DX (intern køle-varmeflade - kølemiddel)

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
Styring

Styring af ekstern køle-varmepumpeunit via:

  • Start/stop-signal
  • Signal om køling eller varme
  • Behovsregulering 0-10V (10-0 V)


MCOCW til CW - som change-over køle-/varmeflade

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere 1) I tilluft til måling/styring af tillufttemperaturen
2) På returrøret fra køle-/varmefladen internt i aggregatet for at holde køle-/varmefladen varm og for at frostsikre denne, når den fungerer som varmeflade
3) Til frostsikring af eksterne rørføringer for køle-/varmefladen (tilkøb)
4) Temperaturføler på fremløbsrør internt i aggregatet til køle-/varmefladen
Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til køle-/varmefladen, afhængigt af behovet
Cirkulationspumpestyring

1) Styring af cirkulationspumpe til køle-/varmefladen
2) Varmholdelsesfunktion (holder køle-/varmefladen frostfri)
3) Indbygget styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden køle-/varmebehov

 

MXCU - Modul til styring af ekstern køleunit

Funktion / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere
I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
Styring

Styring af ekstern køleunit via:

  • start/stop-signal
  • behovsregulering 0-10 V (10-0 V)

Principskitse

VEX300T

Principskitsen viser de komponenter, der kan indgå i et VEX300T luftbehandlingsaggregat.

Simplified diagram VEX300T EXact2


Standard- og tilbehørskomponenter

VEX300T-serien leveres med en række komponenter monteret i aggregatet eller til montage i kanalsystemet og i opholdsrummet. I nedenstående tabel er angivet standard og tilbehørskomponenter for VEX300T-serien. Tilbehør bestilles separat.

Forkortelse Betegnelse + = Standard 
- = Tilbehør
BP1 Spjæld, bypass +
BT40-70 Brandtermostat, trinløs indstilling -
CW  køleflade (Colling coil water) **
CP Cirkulationspumpe* -
DX Køle-varmeflade (kølemiddel) **
HE El-varmeflade (Heating Coil Electric) **
HW Vandvarmeflade (Heating coil Water) **
HMI Betjeningspanel +
IHCE Print til styring af HE-flade, monteres på EXact2-print +
IHCW Intern styring af HW-flade (integreret i EXact2-print) +
LS Lukkespjæld, afkast -
LS Lukkespjæld, udeluft
(krav og del af leverancen ved vandvarmflade)
-
(+)
LSR Lukkespjæld, afkast/udeluft (spring-return) -
M1 Ventilatormotor 1 +
M2 Ventilatormotor 2 +
MCOCW Modul til styring af intern CW som køleflade eller change over køle-/varmeflade  +
MC1 Motorstyring 1 (fraluft) +
MC2 Motorstyring 2 (tilluft) +
MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rum -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Fugtføler (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturføler, fraluftkanal (eksternt) -
MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rum -
MPT-DUCT Trykføler for konstanttrykregulering -
MPT1, P1    AFC Luftmængdestyring, fraluft +
MPT1, P2    AFC Luftmængdestryring, tilluft +
MPT2, P1    MPTF Filtervagt, fraluft +
MPT2, P2    MPTF Filtervagt, udeluft +
MPT3, P1    DEP Isdetektering +
MVM Motorventil, vandvarmeflade (HCW) -
MXHP  Modul til styring af intern DX som køleflade og eller change over køle-/varmeflade +
SUM ALARM Alarmrelæ +
TE1,1 Temperaturføler, fraluft - studs 1,1 +
TE1,2 Temperaturføler, afkast - studs 1,2 +
TE2,1 Temperaturføler, udeluft - studs 2,1 +
TE2,2 Temperaturføler, tilluft - studs 2,2 +
TE-RPT Temperaturføler, returrør fra vandvarmeflade (HCW) -
TE-SPT Temperaturføler, fremløb -
TE-SUPPLY Temperaturføler, tilluft studs 2.2 efter køle-/varmeflade  +
TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
TSA 60/70/80/90 Overophedningstermostat, hhv. 60, 70, 80 og 90 °C + (hvis HE)

* ikke EXHAUSTO leverance.
** Vælg mellem HW, HE, DX, CW

Kabeldimensionering

VEX300T

Det er installatørens ansvar at dimensionere ud fra gældende love og bestemmelser.

I varmegenvindingsaggregatet  VEX er indbygget forsyningsadskiller.

Maksimal kortslutningsstrøm (Icu) iht. EN60947.2 er 10 kA.
Maksimal forsikring fremgår af tabel i vejledningen: "Elguide til VEX300T"

Max. fasestrøm er dimensionerende strøm for valg af kabel. 

Montering af fejlstrømsafbrydere

Fejlstrømsafbrydere skal være af en type som overholder følgende krav:

VEX300T:
PFI-afbryder type A i henhold til EN 61008, som afbryder, når der registreres fejlstrømme med DC indhold (pulserende jævnstrøm).

Udkoblingstiden skal være på maksimalt 0,3 sek. 

Der kan forventes lækstrøm på op til 100 mA.

 

Kabelplan tilbehør

VEX300T

Cable plan Accessories VEX300T


Forkortelse Betegnelse
ALARM Alarmrelæ
BT40-70 Brandtermostat, trinløs indstilling
HMI Betjeningspanel
LS Lukkespjæld, afkast
LS Lukkespjæld, udeluft (krav og del af leverancen ved vandvarmeflade) 
LSR Lukkespjæld, afkast/udeluft (spring-return)
MCCW Modul for styring af isvandsflade (Cooling Coil Water)
MCOCW Modul for styring af change-over køle-varmeflade
MIO-CO2 CO2-føler
MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH Fugtføler (RH)
MIO-TS Temperaturføler
MPT-DUCT Trykføler for konstanttrykregulering
MXHP  Modul til styring af ekstern køle-varmepumpeunit 
MXCU Modul til styring af ekstern køleunit
Røgdetektor Røgdetektor


Tilføj alt til pdf om EXact2-automatik, VEX300T:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her