VEX170CF H Tekniske data

VEX170CF fås i horisontal udførelse

Tekniske data

VEX170CF

Tekniske data

Aggregatdata
Min. luftmængde 1.200 m³/h
Max. luftmængde 8.120 m³/h
Optaget effekt 9,2 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 17,5 A *
Vægt
Driftklart aggregat 760 kg
For indtransport 520 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spænding indgang 3 x 400 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Regulering Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal  

*(strømforbruget er ikke sinusformet)
**(ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

Varmeflader
Elvarmeflade (HCE) 31,2 kW
Optaget effekt totalt 40,4 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 62,5 A
Elvarmeflade (HCE) 46,8 kW
Optaget effekt totalt 56,0 kW
Elforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 85,0 A
Vandvarmeflade (HCW)
Prøvetryk 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1000 kPa
Antal rørrækker 2 stk.
Antal kredse 11 stk.
Facemål (H x B) 550 x 1042 mm
Tilslutningsdimension DN25 (1")
Lamelafstand 2 mm
Vægt (uden væske) 16,3 kg
Vandindhold 4,6 l

 

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,4 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 66,6N
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 4,619 kW
Luftmængde 7186 m3/h
Totaltryk 1398 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2913

Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

VEX170CF 

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselect.

VEX170CF temperature efficiency
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselect til det enkelte projekt

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft

Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Udeluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.

Lyddata

VEX170CF

Lyddata

  KW (dB) KWA
dB(A) KpA
dB(A)

Hz I-III 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 8 -1 -4 0 -3 -15 -23 -32
 II 8 -2 2 -3 -5 -16 -26 -35
   III 8 8 3 -3  -6 -18  -30 -31
LW2  I -9 -11 -11 -4 -3 -8 -14 -19
 II -8 -12 -0 -4 -4 -9 -15 -22
   III -7 -5 -3 -2  -3 -10 -19  -17
LW3  I 11 3 -8 -10 -15 -23 -30 -35 -8 -25
 II 11 2 -5 -14 -17 -24 -30 -31 -8 -26
   III 11 8 -3 -11 -16 -22  -22 -19 -4 -21

Måleopstillinger

VEX100CF Sound

 Se Forudsætninger for lydmålinger.

 

VEX100CF Sound Ear

 For beregning af lyddata henviser vi til vores Produktvalgsprogram.

Måleskitser 170H

VEX170CF

Måleskitser 170H

VEX170CF - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

Dim VEX170 HL

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

 

VEX170CF - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

Dim VEX170 HR

1.1 Fraluft 1.2 Afkast 2.1 Udeluft 2.2 Tilluft

 Ønsket studsplacering, position A eller B, oplyses ved ordreafgivelse.
*) Afsæt servicehøjde svarende til aggregatbredde foran aggregatet.
**) Afsæt min. 300 mm frihøjde for service.

Køle- og varmeflader

VEX170/VEX170CF 

Køle- og varmeflader 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX170/VEX170CF

Type Model
CW køleflade (vand)  CW050x060I
CW076x125U
DX køle-/varmeflade DX050x060

Tilføj alt til pdf om VEX170CF H Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her