VEX330C1

Tekniske data

VEX330C1

Aggregatdata:
Min. luftmængde 120 m³/h
Max. luftmængde 900 m³/h
Optaget effekt 0,6 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 3,1 A
Vægt driftklart aggregat 178 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+35°C
Omgivelsestemperatur (drift) -20°C ....+35°C

 

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,1 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 78,7N
 
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 0,17 kW
Luftmængde 1.005 m³/h
Totaltryk 322 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2.555 

 

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Kapacitetskurver

VEX330C1

 

VEX330C1 kapacitetskurve 

 

Kapacitetskurve med Coarse 85% filtre (M5)
SFP-kurve
Arbejdslinier
A: Tryktabstillæg med ePM1 55% filtre (F7)
B: Tryktabstillæg for varme-/køleflade

 

For beregning af kapacitetsdata henvises til produktvalgsprogrammerne Quickselect og EXselect.

Det samlede energiforbrug er ligeligt fordelt på fralufts- og tiluftsventilatoren.

Optaget effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturvirkningsgrad

VEX330C1

 

VEX300C temperaturvirkningsgrad

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

VEX330C1

VEX330C-1 LWA1 - Sugeside

VEX330C1 lydkurve sugeside

 

VEX330C-1 LWA2 - Trykside

VEX300C1 lydkurve trykside

 

 

VEX330C-1 LWA3 - Omgivelser

VEX330C1 lydkurve omgivelser


Lydeffektniveau
Sugeside (udeluft/fraluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 aflæses

Lydeffektniveau
Trykside (tilluft/afkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 aflæses

Lydeffektniveau
Omgivelser:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 aflæses

Lydtrykniveau på 1 m afstand
Omgivelser:

Kontakt EXHAUSTO for aktuel beregning

 

KW(dB)
Hz Områder 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 18 8 5 -6 -10 -16 -28 -35
II 17 11 3 -4 -10 -19 -28 -23
LW2 I 3 -1 2 -4 -7 -6 -19 -22
II 7 8 -1 -4 -5 -9 -26 -33
LW3 I 6 8 7 -9 -12 -15 -25 -32
II 10 14 0 -9 -18 -22 -27 -28

 

Måleopstilling 

VEX320330C lydskitse

Se forutsetninger for lydmålinger - link i høyre side.

For beregning av lyddata henviser vi til vårt produktvalgsprogram.


Målskitser

VEX330C1 

 

 

VEX330 Ceiling med hængslet og skydelåge fås i LEFT og RIGHT udførsel.
Tegningen herunder viser løsningen med hængslet lågesystem.

VEX330C1- Left
VEX330CL målskitse

VEX330CL målskitse ovenfra

 

 

VEX330C1 - Right
VEX330CR målskitse

 VEX330CR målskitse ovenfra

 

VEX330C tilbehør, vand- og elvarmeflader

Placering

VEX330C målskema med varmeflader


Køle- og varmeflader

Køle- og varmeflader 

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX320-330

Type Model
HE el-varmeflade  HE315 - 2 str. 3,9 og 7,8 kW
HW vandvarmeflade  HW315S
HW315M
HW315L
DX køle-/varmeflade

DX315S (for VEX320 og VEX330C1/330H1)
DX315M (for VEX330C2/330H2)

Tilføj alt til pdf om VEX330C1:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her