VEX320C1

Tekniske data

VEX320C1

Tekniske data

Aggregatdata:
Min. luftmængde 120 m³/h
Max. luftmængde 680 m³/h
Optaget effekt 0,6 kW
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm 3,1 A
Vægt driftklart aggregat 128 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+35°C
Omgivelsestemperatur (drift) -20°C ....+35°C

 

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 60,1 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 78,7N
 
Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 0,17 kW
Luftmængde 1.005 m³/h
Totaltryk 322 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2.555

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Kapacitetskurver

VEX320C1

 

VEX320C1 kapacitetskurve

 

Kapacitetskurve med Coarse 85% filtre (M5)
SFP-kurve
Arbejdslinier
A: Tryktabstillæg med ePM1 55% filtre (F7)
B: Tryktabstillæg for varme-/køleflade

 

For beregning af kapacitetsdata henvises til produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

Det samlede energiforbrug er ligeligt fordelt på fralufts- og tiluftsventilatoren.

Optaget effekt for VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturvirkningsgrad

VEX320C1

 

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

VEX320C1

VEX320C-1 LWA1 - Sugeside


 

VEX320C1 lydkurve sugeside


VEX320C-1 LWA2 - Trykside
 

VEX320C1 lydkurve trykside

  

 

VEX320C-1 LWA3 - Omgivelser
 

VEX320C1 lydkurve omgivelser

Lydeffektniveau
Sugeside (udeluft/fraluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 aflæses

Lydeffektniveau
Trykside (tilluft/afkast):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 aflæses

Lydeffektniveau
Omgivelser:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 aflæses

Lydtrykniveau på 1 m afstand
Omgivelser:

Kontakt EXHAUSTO for aktuel beregning

 

KW(dB)
Hz Områder 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 11 5 7 -6 -15 -20 -34 -39
II 14 13 4 -6 -15 -22 -34 -31
LW2 I 3 0 4 -4 -8 -8 -20 -22
II 8 9 0 -3 -6 -9 -26 -34
LW3 I 3 7 7 -6 -12 -15 -24 -29
II 3 7 8 -9 -14 -18 -29 -35

 

Måleopstilling 

Se forudsætninger for lyddata her.

For beregning af lyddata henvises til produktvalgsprogrammet EXselectPRO.


Målskitser

VEX320C1 

 

VEX300C dørmuligheder

VEX320 Ceiling med hængslet og skydelåge fås i LEFT og RIGHT udførsel.
Tegningerne herunder viser løsningen med hængslet lågesystem.

VEX320C1 - LEFT

VEX320CL målskitse

 

VEX320CL målskitse ovenfra

 

VEX320C1 - RIGHT

VEX320CR målskitse

 VEX320CR målskitse ovenfra

  

VEX320C tilbehør, vand- og elvarmeflader

Placering

VEX320C mål for varmeflader

Køle- og varmeflader

Køle- og varmeflader, VEX320-330

Følgende køle- og varmeflader passer til VEX320-330

Type Model
HE el-varmeflade  HE315 - 2 str. 3,9 og 7,8 kW
HW vandvarmeflade  HW315S
HW315M
HW315L
DX køle-/varmeflade

DX315S (for VEX320 og VEX330C1/330H1)
DX315M (for VEX330C2/330H2)

Tilføj alt til pdf om VEX320C1:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her