CX340C/350C Ceilingaggregater

CX340-350
Generelt

CX340C/CX350C Ceilingaggregater

CX340C/CX350C med modstrømsveksler er optimeret ift. luftmængde, strømforbrug og lyd. Aggregaterne er blandt de mest kompakte ceiling-aggregater på markedet, og har en størrelse, der gør dem velegnede til indbygning i et forsænket loft.

De hængslede låger giver god plads til filterskift og anden service.

Aggregaterne fås med indbygget el-varmeflade (CX340C: 9 kW og CX350C: 12 kW) eller med ekstern vandvarmeflade.

Automatikken til CX340C/CX350C er den kendte EXact2-automatik, men aggregaterne kan også leveres forberedt for anden automatik.

Som tilbehør til aggregaterne fås fleksible forbindelser, spjæld, køleflader, overgangsstykke (CX340) samt diverse EXact2-automatiktilbehør.

Driftsbetingelser

Driftsbetingelser

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstrueret til brug for komfortventilation – dvs. til brug ved almindelige driftsbetingelser.

Ved behov for ventilationsløsninger i lokaler med høj luftfugtighed f.eks. pga. befugtning, anbefaler vi at der foretages en kontrolberegning i et af vores beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser, at der er risiko for dannelse af kondens efter varmeveksleren, skal det vurderes, om der enten kan ændres på driftsbetingelserne, eller om der skal foretages tilpasninger af aggregatet, så kondensvandet kan bortledes. Kontakt EXHAUSTO for rådgivning herom.

Unik frostsikring

CX340C/CX350C bypass af-isning

CX340C/CX350C er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

VEX320330 afisningsprincip

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:
Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning.

Varmeveksleren kan frostsikres via trykstyring. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej - men eftervarmeflade anbefales. 

Af-isning starter når Anbefales til brug i
Trykket over veksleren overstiger indstillet værdi f.eks. + 45 % Kontorer, skoler, SFO og
lokaler med lavt fugtindhold om vinteren

Forskellige former for trykstyret frostsikring 

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi går afisningen i gang.

Trykstyret frostsikring udmærker sig ved at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej, eller om der er høj fugtighed i udsugningsluften, hvilket ofte ikke er tilfældet om vinteren.

VEX320330 afisnings funktion afc

Kapacitet, CX340-350C

CX340C-CX350C

Kapacitet

Herunder ses hvilke kapacitetsområder de enkelte VEX-størrelser dækker. For beregning af egentlige kapacitetsdata henviser vi til vores produktvalgsprogrammer.

VEX320C-VEX330C-CX340-CX350-kapacitetsområder
Lydniveau

Lydniveau, CX340C/350C

Yderst lydsvage aggregater

VEX-aggregaterne i CX340C/350C-serien er yderst lydsvage med et markant lavere lydniveau end tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata henviser vi til vores beregningsprogrammer.

Energi

CX340C/CX350C Energirigtig ventilation

Ved konstruktionen af aggregatet er der gjort meget ud af, at luftstrømmen igennem aggregaterne foregår så smidigt som muligt, for at holde tryktabet så lavt som muligt.


Modstrømsveksler

 
 
 

I VEX300C er der modstrømsveksler af aluminium. Den er konstrueret sådan, at forholdet mellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt.
Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensation: op til 94 %

Vægt modstrømsveksler:
- CX340C: 3 stk. á 11,6 kg
- CX350C: 3 stk. à 17,3 kgEC-Motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen af moderne EC-motorer og et optimeret centrifugalhjul giver både et meget lavt energiforbrug og en større ydelse på samme tid.


Ecodesign  
Ecodesign

For at reducere det europæiske energiforbrug stiller EU krav til energieffektiviteten i energiforbrugende produkter.

Direktivet udmøntes i ecodesignkrav til konkrete produkter,f.eks. grænseværdier og krav til energieffektivitet. 

CX340C/CX350c opfylder allerede de strenge krav, der træder i kraft pr. 1. januar 2018.


Konstruktion

CX340C/CX350C

De kompakte aggregater er konstrueret i henhold til den tyske hygiejnenorm VDI 6022, der sikrer et aggregat der er tilgængeligt for service, og hvor der ikke dannes skimmelsvampe eller andre bakterier i de anvendte materialer, som kan forringe luftens kvalitet. Du kan læse mere om VDI under certifikater længere nede på siden.

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerne er afvejet og monteret sådan, at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der allerede nu lever op til EcoDesign direktivets krav fra 1. januar 2018.

 

 


Ventilatorhjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

CX340C/CX350C er udstyret med et optimeret centrifugal ventilatorhjul med bagudkrummede skovle. Hjulets udformning giver en stor ydelse med lavt energiforbrug.  Connectionboard

Controlbox CX340-350

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller sikrer nem adgang for tilslutning og justering. 

 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse ePM10 55% (M5) eller ePM1 70% (F7).

Som standard leveres CX340/350 med et  ePM10 55% filter (M5) i fraluft og et ePM1 70% filter (F7) i tilluft.

Filterstørrelse:
CX340C: 892 x 340 x 46 mm.
CX350C: 972 x 440 x 46 mm.


Ecodesign

Ecodesign

EU-krav om dokumentation, energiforbrug og mærkning af ventilationsanlæg.

Generel information

Vi har sammenskrevet uddrag af retningslinjerne for Ecodesign, læs mere om Ecodesign under Institute

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finder link til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Download, hvor vi har placeret Ecodesigndata under EU-/ECO-erklæringer.

Bemærk:

Vi gør opmærksom på, at de værdier, der er anført i erklæringerne er beregnet i et specifikt driftpunkt.

Ønskes et andet driftpunkt henviser vi til vores beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregat overholder kravene i dit driftspunkt og finde de tilhørende Ecodesigndata.

Tilbehør

CX300C

Der tilbydes et bredt tilbehørsprogram til VEX300C serien.


El-varmeflade - HE

Integreret el-varmeflade.

HE

Til CX340C:

9 kW (3 x 400 V),
min. luftmængde 570 m³/h

 

Til CX350C:

12 kW (3 x 400 V),
min. luftmængde 721 m³/h


Vandvarmeflader - HW

HW for CX340/350

HW700x400, uisoleret ekstern vandvarmeflade

Vælg mellem to størrelser:

HW070X040002U0UC: 27,4 kW
HW070X040004U0UC: 46,6 kW

Tilbehør (kun CX340C): overgangsstykke 700x300 til 700x400

 


Lukkespjæld - LS 

LS lukkespjæld firkantet

Lukkespjæld med eller uden spring-return.

Leveres med separat spjældmotor.

 


 

 Vandlås

Vandlås til aggregatets kondensafløb i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløbet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen.

 


Tilføj alt til pdf om CX340C/350C Ceilingaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her