CX3050 Tekniske data

Tekniske data

Tekniske data, CX3050

Aggregatdata:
Min. luftmængde ved 250 Pa 282 m³/h
Max. luftmængde ved 250 Pa
2810 m³/h
Optaget effekt 2320 W
Elforsyning 3x400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm

4,0 A

Vægt driftklart aggregat 308 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+35°C
Temperatur, omgivelser (drift) -25°C ....+50°C
Temperatur, omgivelser (transport og opbevaring) -40°C ....+60°C
Filterudvalg:

ePM10 50% (M5)
ePM1 50% (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonteret filterboks)

Standardfiltre:
Filter, tilluft 
Filter, fraluft

 

ePM1 50% (F7)
ePM10 50% (M5)

Kabinetdata:

Korrosionsklasse
Isoleringsklasse
Kuldebroklasse
Tæthed ved 700 Pa overtryk:
Tæthed ved -400 Pa undertryk: C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Data i henhold til ECO-designdirektivet:

Ventilatordata

 
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 69,5
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 85,9N
 

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 1,06 kW
Luftmængde 3205 m³/h
Totaltryk 770 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 3.105

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Målskitser

CX3050, målskitser 

Målskitse, CX3050 Left (mål i mm) 

CX3050L-Dimensions 

 

Målskitse, CX3050 Right (mål i mm) 

CX3050R-Dimensions

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX3050

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselectPRO.

Kurve-temperaturvirkningsgrad-CX3050
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for CX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX3050

LYDEFFEKTNIVEAU
ved luftmængde 2.810 m³/h og 250 Pa eksternt tryk

LWA 
[dB(A)]

Til Kanal, udeluft  66
Til kanal, tilluft 80
Til kanal, fraluft 68
Til kanal, afkast 82
Til omgivelserne 57

For præcise lyddata henviser vi til vores produktvalgsprogram EXselectPRO.

Tekniske data for køle- og varmeflader

Tekniske data for køle- og varmeflader til CX3050

Indbygget vandvarmeflade (HW)

Data 
Effekt 14,67 kW
Antal rørrækker  2 stk.
Antal kredse  1 stk.
Faceareal (H x B)  1370 x 190 mm
Tilslutningsdimension  DN15 (½")
Lamelafstand  3,20 mm
Vægt (uden væske) 11,4 kg
Vandindhold 2,0 l

Kanalmonteret forvarmeflade (PHE)

Data
Effekt 14 kW
Min. luftmængde  1365 m³/h
Trin  2 trin
Styring ON/OFF
Vægt  49 kg

Kanalmonteret eftervarmeflade (AHE)

Data  
Effekt  7,0 kW 14 kW 
Min. luftmængde   895 m³/h
1365 m³/h
Trin 2 trin 2 trin
Styring 1 trin: ON/OFF
1 trin: 0-10 V
1 trin: ON/OFF
1 trin: 0-10 V
Vægt 46 kg  50 kg

Kanalmonteret køle-varmeflade (CW)

 Data 
 Effekt 7,22 kW
 Antal rørrækker  3 stk.
 Antal kredse  4 stk.
 Faceareal (H x B)  570 x 444 mm
 Tilslutningsdimension  DN15 (½")
 Lamelafstand  2,80 mm
 Vægt (uden væske) 12,0 kg
 Vandindhold 3,3 l

Tilføj alt til pdf om CX3050 Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her