CX3030 Tekniske data

Tekniske data

Tekniske data, CX3030

Aggregatdata:
Min. luftmængde ved 200 Pa 152 m³/h
Max. luftmængde ved 200 Pa
1.680 m³/h
Optaget effekt 1.120 W
Elforsyning 1x230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm

5,0 A

Vægt driftklart aggregat 230 kg
Medietemperatur (luft) -20°C ....+35°C
Temperatur, omgivelser (drift) -25°C ....+50°C
Temperatur, omgivelser (transport og opbevaring) -40°C ....+60°C
Filterudvalg:

ePM10 50% (M5)
ePM1 50% (F7)
ePM1 80% (F9) (kanalmonteret filterboks)

Standardfiltre:
Filter, tilluft 
Filter, fraluft

 

ePM1 50% (F7)
ePM10 50% (M5)

Kabinetdata:

Korrosionsklasse
Isoleringsklasse
Kuldebroklasse
Tæthed ved 700 Pa overtryk:
Tæthed ved -400 Pa undertryk: C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Data i henhold til ECO-designdirektivet:

Ventilatordata

 
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 65,5
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt 83,6N
 

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorcontroller (VSD)
Optaget effekt 0,52 kW
Luftmængde 2000 m³/h
Totaltryk 555 Pa
RPM i optimalt driftpunkt 2.660

 Forudsætninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykforhold < 1,11
- Øvrige punkter ift. EC327/2011 (se vejledningen for produktet)


Målskitser

CX3030, målskitser 

Målskitse, CX3030 Left (mål i mm) 

CX3030L-Dimensions 

 

Målskitse, CX3030 Right (mål i mm) 

CX3030R-Dimensions

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX3030

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselectPRO.

Kurve-temperaturvirkningsgrad-CX3030
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

stiplet streg

Virkningsgrad med kondensation:
Fraluft = 20°C/55 RH
Udeluft = -10°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-streg

Virkningsgrad uden kondensation med ubalance:
Fraluft = 25°C/30 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 0,8
fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/30 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for CX-aggregater er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:
Temp til-fraluft DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på udeluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX3030

LYDEFFEKTNIVEAU
ved luftmængde 1.600 m³/h og 250 Pa eksternt tryk

LWA 
[dB(A)]

Til Kanal, udeluft  64
Til kanal, tilluft 78
Til kanal, fraluft 63
Til kanal, afkast 78
Til omgivelserne 51

For præcise lyddata henviser vi til vores produktvalgsprogram EXselectPRO.

Tekniske data for køle- og varmeflader

Tekniske data for køle- og varmeflader til CX3030

Indbygget vandvarmeflade (HW)

Data 
Effekt 8,38 kW
Antal rørrækker  2 stk.
Antal kredse  1 stk.
Faceareal (H x B)  1220 x 159 mm
Tilslutningsdimension  DN15 (½")
Lamelafstand  3,60 mm
Vægt (uden væske) 9,6 kg
Vandindhold 1,5 l

Kanalmonteret forvarmeflade (PHE)

Data
Effekt 8,0 kW 
Min. luftmængde 780 m³/h
Trin  2 trin
Styring ON/OFF
Vægt  42 kg

Kanalmonteret eftervarmeflade (AHE)

Data  
Effekt  4,0 kW 8,0 kW 
Min. luftmængde 520 m³/h
780 m³/h
Trin 1 trin  2 trin
Styring 0-10 V  1 trin: ON/OFF 1 trin: 0-10 V
Vægt 39 kg   43 kg

Kanalmonteret køle-varmeflade (CW)

Data 
Effekt 3,94
Antal rørrækker  3 stk.
Antal kredse  3 stk.
Faceareal (H x B)  490 x 318 mm
Tilslutningsdimension  DN15 (½")
Lamelafstand  2,80 mm
Vægt (uden væske) 9,0 kg
Vandindhold 2,1 l

Tilføj alt til pdf om CX3030 Tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her