EHV - Fugtstyrede armaturer

EHV-ventil-set-forfra

EHV Ventil til behovstyret udsugning fra f.eks. badeværelse eller bryggers. EHV-ventilen fås i tre forskellige varianter med forskellige principper for overstyring, se nedenfor.

Generelt

Udsugningsarmaturet EHV behovsstyrer udsugningsluften på en intelligent måde. Dette giver mulighed for at lave et energioptimeret system, som samtidigt medvirker til et bedre indeklima.

Anvendelsesområde
EHV er specielt velegnet i badeværelser og andre miljøer, hvor man ønsker at øge luftmængden, når der er høj fugtighed i rummet.

Produktbeskrivelse
EXHAUSTO udsugningsarmatur EHV er udstyret med en patenteret fugtstyring, som forcerer luftmængden ved øget luftfugtighed, og går tilbage til grundluftmængden i takt med at fugtigheden aftager. Den patenterede fugtstyringsmekanisme fungerer mekanisk og uden behov for elektrisk forsyning eller batteri. Udgaverne med forceret udsugning, via eksternt signal eller bevægelsesensor, kræver dog forsyning via batteri eller transformator.

Fugtstyringen er fast indstillet til at starte forcering ved 40% relativ fugtighed. Spjældet i armaturet består af to halvdele. Med den ene spjældhalvdel justeres grundluftmængden i 6 alternative positioner. Den anden spjældhalvdel giver ekstra luftmængde ved forcering. Den samlede luftmængde er summen af grund- og forceret luftmængde.

Funktion

EHV, fugtstyret ventil

EHV-ventilen fås i tre varianter med forskellige principper for overstyring. Få et overblik over varianterne herunder eller læs den uddybende beskrivelse under tabellen.

EHV typer EHV-B EHV-S EHV-P
Fugtstyret forceret udsugning X X X
Forcering via eksternt signal (kontakt er ikke EXHAUSTO leverance) X
Forcering via bevægelsessensor  

X

Udgangssignal ved aktiveret bevægelsessensor (digitalt)    
Batteriforsyning 2x1,5 Volt AAA batterier (levetid ca. 2 år)* X  X 
Indstillelig grundluftmængde X X
Materiale Hvid ABS plast-RAL9003

* Mulighed for at erstatte batterierne med en 12VAC forsyning, EHV Supply Card

Generelt for alle tre modeller:

Alle EHV ventiler består af to spjældplader, en fast indstillet spjældplade for grundventilation (kan indstilles i pos. 0 til 5) og en variabel spjældplade der styres af den relative fugtighed. Den fugtstyrede spjældplade begynder at åbne ved 40% RH og står helt åben ved 85% RH.

Funktionsbeskrivelse af de enkelte modeller:

EHV-B

Fugtstyret udsugningsarmatur


EHV-S

Fugtstyret udsugningsarmatur der overstyres via ekstern kontakt. De to ledninger der kommer ud af EHV føres til en-polet afbryder. Når kontakten sluttes, vil ventilen åbne fugtdelen til max efter ca. 1 min. Når kontakten brydes vil spjældpladen efter 20 min lukke igen – med mindre fugtigheden er så høj at denne spjælddel forbliver åbnet i en vis grad.


EHV-P

Fugtstyret udsugningsarmatur der overstyres via indbygget PIR-sensor. PIR-sensoren skal aktiveres via bevægelse to gange med max et minuts mellemrum for at slutte kontakten. Når kontakten i PIR sensoren sluttes, vil ventilen åbne fugtdelen til max. Når kontakten brydes vil spjældpladen efter 20 min lukke igen – med mindre fugtigheden er så høj at denne spjælddel forbliver åbnet i en vis grad.


Målskitse

EHV

 

EHV målskitse

 

Kapacitet

EHV kapacitet

Indstilling af grundluftmængde

Det faste spjæld kan indstilles til 6 forskellige positioner:

  • For at ændre ønsket luftmængde
  • For at tilpasse til det tilgængelige tryk

 
Spjældet indstilles manuelt og fastlåses ved hjælp af den medfølgende låsetap for at undgå utilsigtet flytning, f.eks. under rengøring.

 EHV_damper_positions

Spjældet er fabriksindstillet til pos. 0, som er min. luftmængde.

Ønskes større luftmængde flyttes spjældpositionen nedad.
Hvert trin øger luftmængden med  ca.10 m3/h (maksimum = 50 m3/h)

EHV, luftmængde afhængig af % RH ved 30 Pa

EH ventil, capacity curve 30 Pa

 Indstillingsmuligheder: (30 Pa)   Min Max 
 Grundluftmængde  m3/h (l/s)  6,5 (1,8) 23 (6,4)
 Fugtfølsom andel  m3/h (l/s)  31,7 (8,8) 42,8 (11,9)
 Forceret luftmængde  m3/h (l/s)  38,2 (10,6) 65,9 (18,3)

EHV, luftmængde afhængig af % RH ved 100 Pa

EHV Capacity 100Pa

Indstillingsmuligheder: (100Pa)     Min  Max
Grundluftmængde m3/h (l/s)   12 (3,3)  42 (11,7)
Fugtfølsom andel m3/h (l/s)  68 (18,9)  88 (24,4)
Forceret luftmængde m3/h (l/s)  80 (22,2)  130 (36,1)

Lyddata

Lyddata for EHV-ventil

 

RD13790DK  

EHV, egenlyddæmpning
Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
dB 22 16 10 5 2 1 0 0

Montering

EHV

EHV-ventilen monteres til kanal (lodret i væg, vandret i loft eller i skråvæg). Ventilen kan evt. monteres ved hjælp af en brandsikringsplade i metal (FPP). FPP fungerer samtidig som brandsikring af kanalsystem i henhold til DS428 (Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg).

FPP100

Plade inkl. studs med gummitætningsliste for lufttæt montage i Ø100 mm kanal.

EHV metalplade Ø100

FPP125

Plade inkl. studs for gummitætningsliste for lufttæt montage i Ø125 mm kanal. 

EHV metalplade Ø125mm

FPP

Plade for montage ved anden kanalåbning:
- Rektangulært fra 67 x 75 mm op til 75 x 67 mm
- Rund fra Ø88 op til Ø100 

EHV metalplde

Indregulering

Det er vigtigt at indregulere ventilen ift. ønsket luftmængde.

Trin Sådan gør du Illustration 
 1

Tag den hvide låsetap af

Brug den til fastlåse "fugtfølsom luftmængde" i minimumsposition (se billede).

Tip: Skub med fingrene til den fugtfølsomme stang for at lukke det drevne spjæld.

 EHV - indregulering
 2

Aflæs trykket ved at tilslutte et manometer som vist på billedet.

Find indreguleringsdiagrammet i vejledning 3004058 (link i højre side).

Benyt den aflæste værdi til at finde tryk og luftmængde i henhold til den faste spjældposition (0-5).

 EHV

Tilbehør til EHV-armatur

Tilbehør til EHV-armatur

Fedtfilter EHV-GF

EHV-GF Grease filter

EHV-GF fedtfilter med plastramme

Filteret sættes henover EHV-armaturet, så man får et fedtfilter foran ventilen.  

Dimensioner: L x B X D: 185 x 260 x 80 mm

Databasen for byggeprodukter

Databasen for byggeprodukter

EHV er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Tilføj alt til pdf om EHV - Fugtstyrede armaturer:

 

 

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her