Spar energi og penge ved ny adaptiv trykregulering (aDCV)

31.05.22

Ny adaptiv trykregulering gør det muligt at tilpasse trykket til driftssituationen og dermed spare energi

Stigende-energipriser-mønter-pil

Sådan opnår du op til 20%* i energibesparelse!

I en tid med stigende energipriser, er besparelser på driften af bygninger vigtigere end nogensinde før!

Læs her, hvordan behovsstyret ventilation kan optimeres yderligere med aDCV.

Til VEX-serierne VEX4000 og VEX5000 kan du vælge at styre ventilationsløsningen via adaptiv trykregulering (aDCV), det sparer energi og dermed penge på driften.

* op til 20% sammenlignet med DCV
 og helt op til 43% sammenlignet med VAV


Sådan virker behovsstyring gennem patenteret adaptiv trykregulering (aDCV)

Ved konstanttrykregulering (VAV) styres der efter konstant tryk gennem ventilationsanlægget ved alle luftmængder (Fig.: 1 – blå linje). 

Ved variable volumenstrømsystemer (VAV)– f.eks. zoneregulering via CO2 eller fugtighed, kræver ventilationsanlægget imidlertid mindre tryktab i systemet ved lavere luftmængde (Fig.:1 - rød linie) - og det er netop muligt ved aDCV.

VEX4000 aDCV tryktab DK

Fig.1 


SFP-værdi

aDCV – den patenterede adaptive trykregulering sænker ventilationsanlæggets tryk ved faldende luftmængde og stiller kun det nødvendige tryk til rådighed.

Derved bruger ventilationsanlægget - specielt i delbelastningssituationerne - væsentligt mindre energi end ved konstanttrykreguleringen (Fig.: 2 – rød linje).  

VEX4000 aDCV SFP DK
Fig.2 

Eksempel, skole eller kontorbygning

Et typiske eksempel på ventilationsbehovet i løbet af døgnet er at om natten går ventilationssystemet i "night mode" og et traditionelt DCV system vil reducere trykket til f.eks. 50 Pa. I denne periode vil energiforbruget for DCV og aDCV være ens.

Om dagen, hvor ventilationsbehovet typisk vil variere ift. aktiviteten i de forskellige lokaler, vil drift med aDCV reducere trykket og dermed tryktabet. På den den måde spares energi ift. DCV. 

aDCV eksempel DK

Sammenligning - DCV og aDCV 

Herunder ses eksemplet ovenfor, som viser energibesparelse ved sammenligning mellem drift med DCV og aDCV. Ved dette driftsscenarie er der en besparelse på ca. 16% på årlig basis.

Vores beregninger har vist, at besparelsen ved at styre ventilationen med aDCV frem for DCV typisk vil ligge på 15-20%.  


aDCV Sammenligning DK

Flere fordele ved aDCV

Energibesparelsen ved drift med aDCV vil være op til 20% ift. et anlæg med DCV og helt op til 43% ift. et anlæg med VAV.

Desuden opnår man… 

  • Reduceret tryktab ved lavere luftmængde
  • Lavere SFP-værdi, især ved lav belastning
  • Lavere lydniveau – især ved lav belastning

Det betyder, at det især er under drift ved lav belastning af lokalerne i bygningen, der kan spares ved at styre via aDCV.

Har du brug for at få uddybet de forskellige principper for styring af luftmængde, så kan du læse mere her: 

Styringsprincipper 

Kontakt os for rådgivning...

Driftsomkostninger bliver en stadig vigtigere parameter, når der skal vælges ventilationsanlæg. Både VEX4000 og VEX5000 kan køre behovsstyring gennem aDCV. Har du et projekt, hvor VEX4000 og VEX5000 kan være relevante, så tøv ikke med at kontakte os for kompetent rådgivning.