ALC - Automatisk lækage-
kontrol til VEX200 og VEX4000

09.09.21

Patenteret løsning forhindrer virusspredning via ventilationsanlægget

ALC-header-people-at-desk

ALC, Automatisk Lækagekontrol

Hvilken lækage?

I alle anlæg med roterende varmeveksler vil der være risiko for at en lille mængde forurenet luft, der er tilbage i kanalerne, vil blandes op i den rene luft, når rotorkanalerne roterer fra den forurenede luftstrøm til den rene luftstrøm. Lækageproblemet forværres, hvis der er overtryk i den forurenede luftstreng.  

Denne lækage kan forhindres!

EXHAUSTOs patenterede automatiske lækagekontrol (ALC) er en enkel plug & play løsning som tilbydes til VEX200 og VEX4000 med rotorveksler. Løsningen forhindrer lækage og forebygger dermed spredning af vira, partikler og gasser via ventilationsanlægget. Med aktivering af ALC forhindres lækage vha. VEX’ens automatik, uanset den aktuelle driftsituation.

ALC måler, kontrollerer og justerer kontinuerligt trykforskellen mellem tilluft- og fraluftstrømmen for at sikre, at der ikke recirkuleres forurenet luft til den rene luft i ventilationsaggregatet. Med ALC reduceres overførslen af afkastluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %* og recirkulation af luftbårne partikler og gasser, herunder viruspartikler, elimineres. 

Automatisk lækagekontrol er særligt vigtig for at forhindre spredning af småpartikler gennem ventilationssystemet ved lave luftmængder og anbefales derfor til bygninger, hvor man ønsker at opnå energibesparelser ved hjælp af behovsstyret ventilation. 

* Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Se hvordan ALC fungerer på et VEX-aggregat i drift

Kampen for det gode indeklima

Et ventilationsanlæg er i forvejen et godt våben i kampen om det gode indeklima. Med et korrekt og tilstrækkeligt luftskifte er anlægget med til at sikre, at luften udskiftes så vira, partikler og gasser reduceres. 

Dette korrekte og tilstrækkelige luftskifte kan for VEX4000 med roterende veksler sikres ved at vælge aggregatet med ALC.

Læs mere om VEX200 og VEX4000 med ALC her

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk