Emhætter og emopfangsevne

10.09.19

Pas på, når du sammenligner emhætters emopfangsevne - tjek at de er testet efter korrekt standard!

emopfang


Vi har tidligere skrevet om emhætters emopfangsevne og om at det er vigtigt at kontrollere at den ønskede emhætte kan leve op til kravene.

BR18 indholder en anvisning på, hvordan man sikrer/kontrollerer, at en given emhætte lever op til kravet om en emopfangsevne på mindst 75%.

Kravene fremgår af vejledningen afsnit 1.6, Ventilation i bygninger:

Find vejledningen fra BR18 her  

Er der målt efter den korrekte standard?  

Desværre indeholder vejledningen ikke en præcisering af hvilken standard, der gælder for de forskellige typer emhætter:

  • DS/EN61591: Gælder for emhætter med indbygget ventilator
  • DS/EN13141-3: Gælder for emhætter for centrale anlæg, altså emhætter uden indbygget ventilator

Emopfang - link til standard

Der er en væsentlig forskel på testbetingelserne og krav til luftmængde i de to standarder. Derfor er det meget vigtigt at teste efter den rigtige standard samt at sikre sig, at de emhætter man sammenligner er testet efter samme (korrekte) standard.

EXHAUSTO oplever, at ovenstående giver anledning til en del snak og afklaring, hvilket er godt. Desværre har vi også bemærket at flere levarndører af emhætter reklamerer med høj emopfangsevne, der er opnået ved at der er målt efter den forkerte standard.

Så vi kan kun anbefale, at man spørger ind til hvilken standard der er benyttes ved testen. 

EXHAUSTOs emhætter

EXHAUSTO’s emhætters emopfangsevne er målt
iht. DS/EN13141-3 - se artiklen her:

Cooker Hoods Odour Extraction
according to EN 13141-3.

Cooker hood table odeur extraction

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk