2 GUIDES FRA EUROVENT - GRATIS TIL DIG

22.10.18

Den ene guide omhandler varmegenvindingsaggregater, den anden filtrering efter den nye filternorm EN ISO 16890

Reading in the night

Vi har modtaget to guides fra Eurovent som vi gerne vil dele med dig. For erfarne ventilationsfolk er meget sikkert kendt stof, men begge guides har en god struktur, præciserer termer og giver et godt overblik over et komplekst fagområde. 

Denne ene guide omhandler varmegenvindingsaggregater, og hedder ”Air Handling Units
Formålet med guiden at give alle der har med ventilationsaggregater at gøre, en gennemgang af dette meget vigtige element i et ventilationsanlæg. 

Hovedpunkterne i guiden er:

 • Det nytter at ventilere
 • Hjertet i et ventilationsanlæg
 • Anvendelsesområder
 • Funktioner og komponenter
 • Energieffektivitet og LCC-beregning
 • Automatik
 • Design af ventilationsanlæg
 • 3. parts certificering
 • Gældende standarder

Den anden guide omhandler filtre og filtrering, og hedder ”Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications”.  
Formålet med guiden er at orientere fabrikanter af ventilationsanlæg og slutbrugere om korrekt filtrering. 

Hovedpunkterne i guiden er:

 • Vigtigheden af at filtre
 • Fordel ved anvendelse af filtre
 • Filtres fundamentale funktion
 • Gældende standard
 • Korrekt design af filtrering
 • Filtres energieffektivitet
 • Nøgleområder for anvendelse af filtre

Du kan downloade de 2 guides her.

Hos EXHAUSTO ønsker vi at udbrede viden om ventilation og indeklima, og medvirke til at valg af ventilationsløsning gøres på basis af en faglig vurdering. Vi håber du kan bruge de to guides.

Du er velkommen til at dele dem med andre kollegaer, der måske ikke får vores nyhedsbrev.

 

 

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her