Kender du reglerne omkring funktionsafprøvning af ventilationsanlæg i etagebyggeri?

11.10.17

Bliv klogere på de nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017

measuring man with multimeter


Den 1. juli 2017 blev der indført krav om at der skal foretages funktionsafprøvning af ventilationsanlæg før bygningens ibrugtagning.

I Bygningsreglementet (BR15) angives det:

 • at der skal gennemføres en funktionsafprøvning før ibrugtagning af byggeriet 
 • hvad funktionsafprøvningen skal påvise
 • hvem der skal modtage dokumentation for funktionsafprøvningen.


Hvad skal en funktionsafprøvning påvise:

 • at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug for lufttransport
 • at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til luftmængder
 • at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten
 • at ventilationsanlægget overholder kravene beskrevet i DS428 (brandtekniske foranstaltninger)

Hvem skal modtage dokumentation for funktionsafprøvningen:

 • den aktuelle kommune skal modtage dokumentationen senest når byggeriet færdigmeldes.

Vejledningen 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udgivet en vejledning "Funktionsafprøvning af ventilationsanlæg i etagebyggeri".

Vejledningen giver god hjælp til funktionsafprøvningen, idet den indeholder:

 • en grundig vejledning i de enkelte afprøvninger - delt op på centrale og decentrale anlæg. 
 • registreringsskemaer til funktionsafprøvningens resultater.
 • beskrivelse af målemetoder for måling af luftmængde, tryk, temperatur og effektoptag samt krav til måleudstyr
 • vejledning omkring energiforbrug og projekteringskriterier

 

 

 forside vejledning 'funktionsafprøvning af ventilationsanlæg

Download den brugervenlige vejledning Funktionsafprøvning af ventilationsanlæg i etagebyggeri".

Du kan desuden finde Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om Funktionsafprøvning her. 


Funktionsafprøvning versus performancetest

Vi har tidligere skrevet om performancetest af ventilationsanlæg. Funktionsafprøvning og performancetest er ikke det samme.

Funktionsafprøvningen skal påvise om BR er overholdt. Det skal Performancetesten også, men den indeholder flere andre elementer. Læs mere om Performancetest her.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk