Boligventilation

Herunder ses de artikler, der er udgivet om boligventilation

Emopfangsevne - hvorfor er det relevant? (HVAC nr. 4, 2017)

Jo højere emopfangsevne, jo mere effektiv emhætte - og dermed lavere strømforbrug og mindre fugt i boligen

Hvad har dit køleskab til fælles med dit boligventilationsaggregat (HVAC nr 9, 2016)

1. januar 2016 trådte det nye Ecodesign-direktiv (EU1254/2014) i kraft. Direktivet omhandler krav til de små boligventilationsaggregater, bl.a. ift. energiforbrug og oplysning om tekniske data.

Hvor hurtigt må et aggregat køre (HVAC nr 6, 2016)

1. januar 2016 trådte det nye Ecodesign-direktiv (EU1353/2014) i kraft - læs om de nye krav med hensyn til ventilationsaggregaters energiforbrug. 

Boligventilation - central eller decentral ? (HVAC nr. 6, 2014)

Hvilke faktorer skal overvejes for at man er i stand til at vælge den optimale ventilationsløsning til en etageejendom? Artiklen giver fordele og barrierer for henholdsvis ventilation via centrale anlæg og decentrale løsninger.

Behovsstyret boligventilation (Publ.1.08, 10/2011)

Et positivt og visionært samarbejde mellem rådgivende ingeniør Helge Davidsen fra Multiconsult i Norge og EXHAUSTO har resulteret i udvikling af et nyt koncept for styringen til ventilationsaggregater. Aggregaterne kan nu kombineres med et "fan optimizer system", et balanceret system som giver stor energibesparelse samtidig med at brugernes adfærd/ønsker tilgodeses.

2005, revideret 5/2012
Min sunde bolig nr. 3, Mekanisk ventilation med varmegenvinding i én-familieboliger (Publ.nr. 1.05)

Med de skærpede krav til energiforbrug i Bygningsreglement (BR), er der praktisk taget ingen vej uden om ventilation med varmegenvinding. Det er absolut positivt, da vi derved opnår det nødvendige luftskifte i boligen, og sikrer et minimalt energiforbrug. Samtidigt forbedres indeklimaet betragteligt, ikke mindst for allergikere. 

2004, Revideret 7/2012
Boligventilation med varmegenvinding, etageejendomme (Publ.nr. 1.04)
Læs hvordan man kan opfylde bygningsreglementets krav om luftskifte ved hjælp af mekanisk ventilation i etageejendomme. Der produceres megen vanddamp i en almindelig bolig. Det kræver meget luft at ventilere den bort. Hvorfor så ikke ventilere ordentligt! Der findes gennemprøvede løsninger, som giver et godt indeklima. Artiklen fokuserer på fordelene ved anvendelse af ventilation med varmegenvinding i boliger.

2003, Revideret 7/2012
Min sunde bolig nr 1, Undgå fugt, husstøvmider og skimmelsvamp (Publ.nr. 1.02)
En række råd om gode boligvaner, så man kan udgå fugtproblemer og deraf følgende gener pga. husstøvmider og skimmelsvamp, samt en liste over hvad man ikke bør gøre.

2003, Revideret 7/2012
Min sunde bolig nr 2, En-familieboliger, Mekanisk ventilation (Publ.nr. 1.03)
Læs hvordan man kan opfylde bygningsreglementets krav om luftskifte ved hjælp af mekanisk ventilation i en-familieboliger.

2003, Revideret 7/2012
Manglende ventilation øger risiko for astma og allergi (Publ.nr. 1.01)
Luftskiftet i en-familie-boliger i Sverige og Danmark er for lavt , og det giver statistisk dobbelt så stor risiko for at pådrage sig astma og allergi i de dårligst ventilerede boliger. Der er fortsat massive udluftningsproblemer i vores boliger, og oplægget til energibesparelser i det nye Bygningsreglement i Danmark kan forværre problemet eller, lægge op til et mere kontrolleret luftskifte ved at anvende et mekanisk ventilationsanlæg med høj temperaturvirkningsgrad og et lavt energiforbrug til ventilatorerne. I det efterfølgende vil en stor undersøgelse udført af Center for Indeklima og Energi (Fanger Instituttet på DTU) om ventilation af boliger i Sverige blive gennemgået og sammenholdt med tilsvarende danske undersøgelser.

 

 

 

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her