Hvordan arbejder EXHAUSTO Institute

EXHAUSTO Institute løser forskellige opgaver

Instituttet er sponsor for:

Indeklimaforskning på DTU – Danmarks Tekniske Universitet, ICIEE (International Center for Indoor Environment and Energy)

Instituttet samarbejder med:

Indeklimaforskning på AAU – Aalborg Universitet, Sektionen for Architectural Engineering

Formålet med sponsoratet og samarbejdet er at kunne følge indeklimaforskningen på nært hold for på den måde at kunne at bidrage til at forbedre menneskers sundhed og velbefindende.

Konferencer og ventilationsdag

EXHAUSTO Institute deltager jævnligt i forskellige konferencer om Ventilation og Indeklima, dels for at følge udviklingen og dels for videndele med forskerverdenen. Som oftest udarbejdes referat og i nogle tilfælde artikler om indhold og nye ideer fra konferencerne.

EXHAUSTO Institute arrangerer EXHAUSTO Ventilationsdagen for hele Ventilationsbranchen en gang om året for kunder og samarbejdspartnere. Her vil typisk være indlæg fra forskerverdenen, om lovgivningen samt nye landvindinger indenfor Ventilation og Indeklima. Se indlæg fra seneste Ventilationsdag.

Det er vores mål at videregive viden om ventilation af høj kvalitet og med lavt energiforbrug.

Lovgivning, normer og standarder

EXHAUSTO Institute deltager i flere sammenhænge omkring udarbejdelsen af lovgivning og normer/standarder. Læs mere om EXHAUSTOs arbejde inden for området på Lovgivning, normer og standarder

Forskningsprojekter

EXHAUSTO Institute deltager i forskningsprojekter, primært indenfor områderne Indeklima, varmegenvinding, energi m.fl. og ønsker på den måde at samarbejde med en række organisationer og forskningscentre i ind- og udland.
EXHAUSTO Institute er desuden medlem af Centerkomiteen ved ICIEE/DTU, og kan således følge forskningen her på nærmeste hold.

 

 

HG_SH

Organisation for EXHAUSTO Institute
Institutleder, ingeniør Henning Grønbæk

 

 

 

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her