Sikkerhedstest af nye produkter

SIKKERHED

Frostbeskyttelse af varmegenvinder
EXHAUSTO har et klimakammer, hvor der hele året kan testes under ekstreme betingelser, helt ned til -35°C. Her testes de styringsstrategier, der sikrer mod isdannelse i varmegenvinderen (i praksis er dette især aktuelt for kryds- og modstrømsvekslere).
Ice in heat exchanger

Motortest
Alle nye motortyper incl. tilhørende elektronik til regulering (som f.eks. motorcontroller for EC-motorer) testes under ekstreme temperaturforhold, hvor bl.a. viklingstemperaturen i motoren måles.

Vandvarmeflader
Varmeflader testes for at sikre optimal luft- og vandfordeling samt for at sikre, at der ikke sker frostsprængning ved lave udetemperaturer i enkelte kredse i varmefladen.

El-opvarmede varmeflader
Varmeflader testes for at sikre optimal luftfordeling samt for at sikre, at overhedssikringer fungerer efter hensigten – dvs. at varmen kobles fra ved fejlfunktion, inden der opstår risiko for skader eller brand.

Automatik
Alle funktioner i EXHAUSTOs forskellige typer automatik testes grundigt ved indførelse af nye faciliteter i den tilhørende software.

Risikovurdering
Inden vi kan lancere et nyt produkt, gennemgår vi det i detaljer med henblik på sikkerhed for montør, tekniker og bruger. Samtidigt tjekker vi, at produktmanualen giver de rette sikkerhedsmæssige anvisninger.