Ydelse og energi

Luftmængde og tryk

For alle EXHAUSTOs produkter er den primære ydelse naturligvis luftmængde og trykydelse. Alle produkters kapacitetsdiagram (luftmængde som funktion af trykydelse) måles i automatisk målestand. Der måles i henhold til ISO5801.

Data fremgår af produktvejledninger og udskrifter fra beregningsprogrammer.

Forudsætninger for kapacitetsdata

Du kan læse mere om under hvilke forudsætninger kapacitetsdata er målt. Dette vil gøre dig i stand til at sammenligne vores produktdata med vores konkurrenters.

Du kan finde beskrivelse af forudsætninger for kapacitetsdata, når det gælder:

Ice in heat exchanger
Test af VEX-aggregat i kølekammer

Energiforbrug til lufttransport (SFP)

SFP (Specific Fan Power) måles samtidigt med ovenstående måling af luftmængde, således at SFP-kurver kan tegnes i kapacitetsdiagrammet. Der måles i henhold til EN13 779.

 

Data fremgår af produktvejledninger og udskrifter fra beregningsprogrammer.

Temperaturvirkningsgrad

For alle aggregater med varmegenvinding oplyses virkningsgraden ΔT som funktion af luftmængde og balance på basis af beregningsprogrammer fra vores underleverandører. Der måles i henhold til EN308.

Data fremgår af produktvejledninger og udskrifter fra beregningsprogrammer.