Forudsætninger for lydberegning

Opfyldelse af lydkrav

Krav til installation

EXHAUSTO luftbehandlingsaggregater skal monteres med lyddæmpere i kanalsystemet i henhold til de lydkrav, der er gældende, både til det sted, hvor der skal ventileres, samt til omgivelserne.

For at opfylde gældende normer skal kanalsystemet isoleres af hensyn til lydudtrængning, varmetab og kondensation.

Beregning af lyd

Lydeffektniveauerne anvendes som grundlag for at beregne lydtrykniveauet i anlæggets betjeningsområde samt den nødvendige lyddæmpning i kanalsystemet.

 Element  Forklaring  Bemærk
 KW Korrektionsværdi for beregning af lydeffekt i oktavbånd    
 KWA Korrektionsværdi for beregning af A-vægtet lydeffekt Gælder ikke for VEX300
 KpA Korrektionsværdi for beregning af A-vægtet lydtryk Gælder ikke for VEX300C. For beregning af lydtrykniveau til omgivelser for VEX300C, kontakt EXHAUSTO
 LW Lydeffektniveau dB Reference 1 pW
Tolerance ± 3dB
 
 I Øvre driftsområde  
 II Mellemste driftsområde  
 III Nedre driftsområde (Kun i nogle tilfælde - se kurve)
 LW1

Lydeffektniveau til kanal (udeluft/ fraluft)
Målt iflg. ISO 5136

LW1 = LWA1 + KW

LWA1 aflæses
 
 LW2

Lydeffektniveau til kanal (tilluft/ afkast)
Målt iflg. ISO 5136

LW2 = LWA2 + KW

LWA2 aflæses
 
 LW3

Lydeffektniveau til omgivelserne
VEX300C og VEX308 målt iflg. ISO9614
Alle øvrige VEX målt iflg. ISO3744

LW3 = LWA3 + KW

LWA3 aflæses
 
 LpA3

Lydtrykniveau dB (A) i 1 meters afstand fra kant af VEX ved halvsfærsik lydudbredelse ifrit felt og med isolerede tilslutningskanaler

For VEX100 og VEX200:

LpA3 = LWA1 + KpA

LWA1 aflæses

VEX300H:

LpA3 = LWA3 + KpA

LWA3 aflæses 

 Se måleopstilling
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her