VEX100: Måleopstilling, kapacitetsmåling

Beregningseksempel, VEX100

Måleopstilling

 


Beregningseksempel

Ønsket ekstern ydelse  qV = 1800 l/s (6500 m3/h)
pt = 250 Pa 
Valgt løsning

VEX170-1 F7-filtre
Ekstern trykydelse pt = 250 Pa

Tryktabstillæg: F7-filtre, pt = 28 Pa

Total trykydelse, pt = 278 Pa

Aflæsning specifikt elforbrug, SFP = 2430 J/m3

Optaget effekt P1 =2430 x 1800 x 10-3 = 4375 Watt


Diagram 

VEX170-1FC kapacitetskurver

Thik line Kapacitetskurve med M5-filtre
Doddet line SFP-kurve (J/m3)
Thin line Arbejdslinjer

A: Tryktabstillæg ved F7-filtre

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her