VEX: Forudsætninger for kapacitetsdata

Når der måles kapacitetsdata, bliver EXHAUSTOs VEX-aggregater målt med 1 m. lige kanal (VEX170, VEX270 og VEX280 dog med 2 m.) på alle 4 tilslutningsstudse.

Det ensartede lave hastighedsprofil på luften i studsen giver ikke anledning til nævneværdigt systemtryktab.

Dette betyder, at der kan monteres bøjninger umiddelbart efter aggregatet.

 Måleopstilling Forklaring 
 Pt Totalt tryk, dvs. pt1.2 - pt1.1
 Temperatur 20°C 
 Densitet p 1,2 kg/m3
 SFP     Specifikt elforbrug til lufttransport (J/m3)
 qv Volumenstrøm (l/s)
 P1

Optagen effekt (watt), som udregnes
SFP x qv x 10-3  eller
SFP (J/m3) x qV (l/s) : 1000

 Omregning      1000 l/s = 1 m3/s

”pt” er det disponible totale tryk, der er til rådighed på både fralufts- og tilluftssiden inkl. tryktabet for M5-filter. Trykydelse for VEX100 er inkl. varmeflade.

Tryktab for varmeflade
Til VEX200 og VEX300 er tryktab til varmeflade  ikke indregnet, da varmefladen er tilbehør og placeres eksternt i kanalsystemet.

De angivne arbejdslinier viser ventilatorens karakteristik ved nedregulering.

De angivne SFP-kurver viser det specifikke elforbrug i J/m³ luft, altså aggregatets totale elforbrug for begge ventilatorer incl. alle interne tryktab.

Eksempel på kapacitetsdiagram

VEX330C2

Kapacitetskurve VEX330C2

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her