VEX-aggregater, forudsætninger for kapacitets- og lyddata

Sådan sikrer du, at det installerede aggregat lever op til de opgivne kapacitets- og lyddata

EXHAUSTO varmegenvindingsaggregater VEX100, VEX200 og VEX300 måles og dokumenteres på stort set samme måde. Dokumentation er derfor samlet her og omfatter forudsætninger og beregningseksempler for:

Lyddata: Under forudsætninger for lyddata kan du finde generel information om lydmåling som beregningseksempler på den enkelte VEX-type.

Under forudsætninger for kapacitetsmålinger kan du finde såvel generel information om måleopstilling, som mere specifikke informationer på den enkelte VEX-type.

EXHAUSTO anbefaler, at du udarbejder en præcis beregning i EXselect.

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her