Beregningseksempel

Ventilator: DTV450-4-1FC

DTV450-4-1FC

Ønsket ydelse:
qv = 1100 l/s (3960 m3/h) og pt = 200 Pa

Thik line Kapacitetskurve
Doddet line SFP-kurve (J/m3)
Thin line Arbejdslinjer

 

K[dB(A)]

Kw[dB]

  KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1K 2K 4K 8K
          Hz Hz Hz Hz Hz
 LW1     I: 3
II: 8
I: 4
II: 1
-2 -6 -13 -16 -21
LW3 6 I: 0
II: 7
I: 8
II: 6
-1 3 -4 -13 -20
 LpA3   -22              

Aflæsning:

Aflæs  LWA1 (sugekanal)  på kurven.

LWA1: 72 i område I (markeret med rød prik på diagram)

Sugeside (udeluft/fraluft)

Frekvensbånd  125  250  500  1K  2K  4K   8K
 LWA1 aflæst i område I 72
Korrektionsfaktor KW (LW1) aflæst i skema 3 4 -2 -6 -13 -16 -21
Lydeffektsniveau sugeside LW1 75 76 70 66 59 56 51
Omgivelser (lydeffekt)
Frekvensbånd  125  250  500  1K  2K  4K   8K  dB(A)
LWA1 aflæst i område I 72  72 72 72 72  72  72  72
 Korrektionsfaktor KW (LW3) aflæst i skema 0 8 -1 3  -4 -13 -20 6
 Lydeffektsniveau trykside LW3  72 80 71  75  68  59 52 78
 Vægtning dB(A) 
LWA1 aflæst i område I  72
Korrektionsfaktor KpA (LW3) aflæst i skema  -22
Lydtryksniveau omgivelser LpA3  50