Lyddata, tag- og vægventilatorer

Forudsætninger for lyddata

Ventilatorerne skal monteres med lyddæmpere i kanalsystemet i henhold til de lydkrav, der er gældende i ventilatorens betjeningsområde.

For at opfylde gældende normer skal kanalsystemet isoleres af hensyn til lydudtrængning, varmetab og kondensation.

Lydeffektniveauerne anvendes som grundlag for at beregne lydtrykniveauet i ventilatorens betjeningsområde samt den nødvendige lyddæmpning i kanalsystemet.

Forklaring af begreber

KW 

Korrektionsværdi for beregning af lydeffekt i oktavbånd

KWA  Korrektionsværdi for beregning af A-vægtet lydeffekt
KpA  Korrektionsværdi for beregning af A-vægtet  lydtryk
LW Lydeffektniveau i dB, reference 1pW, Tolerance: ±3 dB
I  Øvre driftsområde    
II Nedre driftsområde
LW1 Lydeffektnivau til sugekanal LW1 = LWA1 + KW (LWA1 aflæses på kurven)
LW3: Lydeffektniveau til omgivelserne LW3 = LWA1 + KW (LWA1 aflæses på kurven)
LWA3: A-vægtet lydeffektnivau til omgivelserne LWA3 = LWA1 + KWA (LWA1 aflæses på kurven)
LpA3:

Lydtrykniveau db(A) i 10 meters afstand ved halvsfærisk lydudbredelse i frit felt og med isolerede tilslutningskanaler

LWA1 aflæses - LpA3 = LWA1 + KpA (10 m) , lydtryksniveau i 20 m. afstand: LpA3 (20 m) = LpA3 (10 m) - 6 dB

 
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her