Kapacitet

EXHAUSTO ventilatorer DTV, DTH og VVR er målt med et lige rør før ventilatoren med en længde svarende til 3 x diameteren.

Hvis denne minimumsafstand ikke opretholdes ved installationen, kan der optræde systemtryktab, hvilket der skal tages hensyn til ved projektering. Størrelsen af dette systemtryktab beregnes ud fra faglitteraturen.

DTV, DTH og VVR er målt med et rør, der har samme diameter som studsen på ventilatoren. Eneste undtagelse er DTV450-4-1FC, som er målt med et Ø500 rør.

De angivne arbejdslinjer viser ventilatorens karakteristik ved nedregulering.

SFP-kurverne angiver det specifikke elforbrug i J/m3 flyttet luft gennem ventilatoren.


Diagram

Thik line Kapacitetskurve
Doddet line SFP-kurve (J/m3)
Thin line Arbejdslinjer


Måleopstilling

 DTV måleopstilling, kapacitet

pt = total tryk
Temperatur = 20 °C
Densitet = 1,2 kg/m3
SFP = specifikt elforbrug til lufttransport (J/m3)
qv = volumenstrøm (l/s)
P1 = optaget effekt (watt)

P1 = SFP x qv x 10-3 = SFP (J/m3) x qv (l/s):1000
( 1.000 l/s = 1 m3/s) 

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her