Box-ventilator - forudsætninger for lyddata

Ventilatorerne skal monteres med lyddæmpere i kanalsystemet i henhold til de lydkrav, der er gældende i ventilatorens betjeningsområde.

For at opfylde gældende normer skal kanalsystemet isoleres af hensyn til lydudtrængning, varmetab og kondensation.

Lydeffektniveauerne anvendes som grundlag for at beregne lydtrykniveauet i ventilatorens betjeningsområde samt den nødvendige lyddæmpning i kanalsystemet. 

Begreber:

KW 

Korrektionsværdi for beregning af lydeffekt i oktavbånd

KWA 

Korrektionsværdi for beregning af A-vægtet lydeffekt 

KpA 

Korrektionsværdi for beregning af A-vægtet lydtryk

 LW  Lydeffektniveau i dB, reference 1pW, Tolerance: ±3 dB
I - IV Driftsområder
LW1  Lydeffektnivau til sugekanal (målt ifølge ISO 5136) LW1 = LWA1 + KW  (LWA1 aflæses på kurven)
LW2:  Lydeffektnivau til trykkanal (målt ifølge ISO 5136) LW1 = LWA1 + KW (LWA1 aflæses på kurven)
LW3:  Lydeffektniveau til omgivel serne (målt ifølge ISO 3744) LW3 = LWA1 + KW (LWA1 aflæses på kurven)
 LWA3:  A-vægtet lydeffektnivau til omgivelserne LWA3 = LWA1 + KWA (LWA1 aflæses på kurven)
 LpA3:

Lydtrykniveau db(A) i 1 meters afstand ved halvsfærisk lydudbredelse i frit felt og med isolerede tilslutningskanaler

 LpA3 = LWA1 + KpA (LWA1 aflæses på kurven)

 

Se beregningseksempel for BESF200-4-1FC

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her