Forudsætninger for kapacitetsdata

BESB og BESF boxventilatorer er målt med 1,0 m lige kanal før og efter ventilatoren.

Hvis denne minimumsafstand ikke kan opretholdes ved installationen, vil der optræde systemtryktab, hvilket der skal tages hensyn til ved projektering.

Størrelsen af dette systemtryktab kan beregnes ud fra faglitteraturen.

5307075

pt er det disponible totale tryk, der er til rådighed.

De angivne arbejdslinier viser ventilatorens karakteristik ved nedregulering.

De angivne SFP-kurver viser det specifikke elforbrug til lufttransport i J/m3 flyttet luft, regnet fra luftindtag til luftafkast gennem ventilatoren.

Måleopstilling:

 

 

 

 

pt = total tryk

pt = pt1,2 - pt1,1

Temperatur = 20°C

Densitet = 1,2 kg/m3

SFP = specifikt elforbrug til lufttransport (J/m3)

qv = volumenstrøm (l/s)

P1 = optagen effekt (watt)

P1 = SFP x qv x 10-3 = SFP (J/m3) x qv (l/s):1000
( 1.000 l/s = 1 m3/s)

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her