Lydtryksniveau

Målemetode
Lydeffektniveauet er målt i henhold til IEC 60704-2-13 og omregnet til lydtrykniveau ved en lydabsorption i rummet på 10 m2 Sabin.

Lydmålinger er foretaget, som beskrevet i Bygningsreglement 95, bilag 9 i 2 - 3 positioner omkring rummidten med en afstand på mindst 1,5m i længderetningen. Afstanden til rumoverfladen skal være mindst 1,0m.

Måleopstilling
Tegningen viser måleopstillingen i efterklangsrum til bestemmelse af ESL emhættens lydeffektniveau som funktion af tryk og spjældindstilling. Denne målemetode giver et lydniveau svarende til måling foretaget i et køkken i 1,0m afstand fra emhættens front. 

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her