Emopfangsevne

Målemetode

Emopfangsevnen er målt  i henhold til EN 13-141-3.

Måleopstilling

Tegningen viser måleopstillingen til bestemmelse af  emhættens emopfangsevne.
”Forstyrrelses-elementet” (1) skal illustrere et menneske i bevægelse, hvilket giver en realistisk bevægelse af rumluften foran emhætten og er medvirkende til at gøre målemetoden praktisk anvendelig.

Måleopstilling - køkken 2 

Læs mere i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3"


Se hvordan test af emhætte i henhold til EN 13141-3 foregår

EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her