Emopfangsevne

Målemetode
Emopfangsevnen er målt  i henhold til EN 13-141-3.

Måleopstilling

Tegningerne viser måleopstillingen til bestemmelse af  emhættens emopfangsevne.
”Forstyrrelses-elementet” (1) skal illustrere et menneske i bevægelse, hvilket giver en realistisk bevægelse af rumluften foran emhætten og er medvirkende til at gøre målemetoden praktisk anvendelig.

Måleopstilling - køkken 2 

Læs mere i folderen "Cooker Hoods Odour Extraction According to EN 13 141-3"


Specielt standardemhætterne:

Emopfangsevnen for standardemhætterne er målt med emhætten monteret i en afstand på 500 mm fra overkant af komfur/kogeplader til underkant af fedtfilter, i henhold til EN 13141-3.

Der opnås en emopfangsevne på 75% ved nedenstående luftmængder for de forskellige typer og udførelser.

Navn Model Luftmængde 
Contrast ESL136SER  166 m³/h
Soft ESL136WER / ESL135WMR  166 m³/h
Soft ESL136WER / ESL135WMR m/ volumenskærm  140 m³/h
Cube ESL125AER (indbygget i emfang)  166 m³/h
Stripe ESL145AER  166 m³/h
Blend ESL145  156 m³/h
EXact2 - for calculation

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her