Regler for NRVU-aggregater

NRVU aggregater

Non-Residential Ventilation Unit, alle aggregater med nominel luftmængde over 1000 m³/h. kravene drejer sig primært om:

  • Ventilatorernes strømforbrug (SFP)
  • Ydelsen på den anvendte varmegenvinding

Selvom definitionen på strømforbrugets grænseværdier er noget kompleks, så er minimumskravene til varmegenvindingen klart defineret og er fastlagt således:

Fra 2016: Minimum 67%
Fra 2018: Minimum 73%

Direktivet stiller som nævnt også krav til det specifikke elforbrug (SFP). Dette er beskrevet i en formel, der er afhængig af en række faktorer - bl.a. den aktuelle temperaturvirkningsgrad.

For at gøre det overskueligt og let tilgængeligt har EXHAUSTO for alle kompakt VEX udarbejdet gennemregninger ud fra et nominelt driftspunkt og gengivet resultatet som tabelværdier. (se eksempel herunder).

For at kunne give vores kunder den bedste rådgivning mht. om et bestemt aggregat lever op til de nye Ecodesignkrav i et bestemt driftspunkt, har vi udvidet vores beregningsprogrammer med dette. Samtidig kan vi meddele, at vi overholder kravene både for 2016 og 2018.

Her gælder Ecodesignretningslinjerne ikke:

Ecodesign retningslinjerne gælder ikke for anvendelser, hvor ventilationsanlægget bruges til procesventilation, som f.eks:

  • Industrikøkkener
  • Svømmehaller
  • Datacentre, server rum
  • Recirkulationsanlæg (< 10% udeluftandel)
  • Papirproduktion
  • Driftsrum til f.eks. kraft-varmeanlæg
 Ved disse anlægstyper er man ikke bundet til de nye minimumskrav, og kan planlægge en ventilationsløsning som hidtil med de ønskede fokusområder – f.eks. pladskrav og lavere temperaturvirkningsgrad.

 

Det danske Teknologisk Institut har været udpeget af EU-Kommissionen som konsulent ifm. udarbejdelse af guidelines i forbindelse med Ecodesign.

De hidtidige krav til temperaturvirkningsgrad i BR15 er udgået og erstattet af kravene i Ecodesigndirektivet, hvorimod kravet til SEL/(SFP) i BR15 fastholdes, idet dette krav gælder for det færdigt installerede ventilationsanlæg inkl. tryktab i kanaler, armaturer og taghætter mm, altså den færdige installation. Se også vores VEX-oversigt (link i højre side), hvor vi har tilføjet kolonner med luftmængder i henhold til Erp 2016 og Erp 2018.

Herunder ses et eksempel på en Ecodesign erklæring - her for VEX370

Ecodesign printscreen

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Calculation_300W

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her