Regler for NRVU-aggregater

NRVU står for Non-Residential Ventilation Unit

NRVU-aggregater er aggregater med nominel luftmængde over 1000 m³/h.

Direktivet

Kravene i Ecodesign direktivet drejer sig primært om:

  • Ventilatorernes strømforbrug (SFP)
  • Ydelsen på den anvendte varmegenvinding

Selvom definitionen på strømforbrugets grænseværdier er noget kompleks, så er minimumskravene til varmegenvindingen klart defineret og er fastlagt således:

Fra 2018: Pladevekslere mindst 73%, væskekoblede batterier dog kun 68 %

Direktivet stiller som nævnt også krav til det specifikke elforbrug (SFP). Dette er beskrevet i en formel, der er afhængig af en række faktorer - bl.a. den aktuelle temperaturvirkningsgrad.

VEX-oversigt

For at gøre det overskueligt og let tilgængeligt har EXHAUSTO for udarbejdet en tabel med gennemregninger ud fra et nominelt driftspunkt og gengivet resultatet som tabelværdier. Denne tabel indeholder data for programmet af kompakt VEX. Find link til VEX-oversigt nederst på siden.

Beregningsprogrammer

I vores beregningsprogrammer kan du få svar på om et bestemt aggregat lever op til Ecodesignkravene i et bestemt driftpunkt. Alle EXHAUSTOs NRVU-aggregater overholder 2018-kravene.

Her gælder retningslinjerne for Ecodesign ikke:

Som udgangspunkt for om et ventilationsanlæg skal overholde Ecodesigndirektivet kan man sige at:

  • Ventilation for mennesker = er omfattet
  • Procesventilation = kan være undtaget

Retningslinjerne for Ecodesign gælder normalt ikke for ”ren” procesventilation, i korrossive miljøer, ved lufttemperatur over 100°C og ved transport af brændbare gasser og dampe.

Eksempel på steder hvor Ecodesignkravene normalt ikke er gældende:

  • Industriemhætte, hvor ventilationsanlægget ikke også omfatter rumventilation (for mennesker)
  • Datacentre, serverrum
  • Recirkulationsanlæg (<10% udeluftandel)

Læs mere her:

Implementeringsguide fra EU (engelsk)
FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC (engelsk)

 

Lokale krav

De enkelte EU-landes krav til temperaturvirkningsgrad er udgået og erstattet af kravene i Ecodesigndirektivet, hvorimod kravet til SEL/(SFP) fortsat består i mange EU-lande, idet dette krav gælder for det færdigt installerede ventilationsanlæg inkl. tryktab i kanaler, armaturer og taghætter mm, altså den færdige installation. 

Herunder ses et eksempel på en Ecodesign erklæring - her for VEX340T

Image of Ecodesign Declaration for Institute pages

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her