VEX4000RHP, reversibel varmepumpe til VEX4000

Ventilation, opvarmning og køl i ét aggregat - enkelt, driftsikkert og energieffektivt

Banner, VEX4000RHP

Klimakrisen kalder på andre løsninger

Den tiltagende klimakrise har fået EU til at beslutte ret ambitiøse klimamålsætninger om reduktion af CO2-udledning.

En forudsætning for at nå disse mål er en generel elektrificering af energiforbruget, dvs. at energiforbrug "flyttes" fra fossile brændstoffer til elektricitet. Her er varmepumpen en energieffektiv og bæredygtig løsning, idet den energi, som bruges til at flytte varme ud eller ind af bygningen, er langt mindre end den varme-/køleeffekt der opnås. Bæredygtigheden af en varmepumpe øges yderligere, hvis den forsynes med elektricitet fra "grønne" energikilder.

Varmepumpe i kombination med ventilation

Krav om energieffektivitet og lavt energiforbrug for ventilationsløsninger har givet større fokus på at kombinere varmegenvinding med en integreret varmepumpe. Ved at kombinere ventilation, opvarmning og køl i ét aggregat opnås en løsning, der både er meget energieffektiv og langt enklere end traditionelle køleløsninger med kølemaskine og rørføringer på taget.  

VEX4000RHP, reversibel varmepumpe til VEX4000

Ved at vælge VEX4000RHP får du ventilation, varme og køling i ét aggregat - enkelt, driftsikkert og energieffektivt. Det betyder, at du med én beregning i EXselectPRO får overblik og tekniske data for hele installationen. Selve installationen bliver langt mere simpel, når hele løsningen er samlet i et aggregat, ligesom vedligehold bliver enklere og billigere. Løsningen er samtidig pladsbesparende, da den integrerede løsning frigiver plads, der ellers ville være optaget af varme- og køleinstallationer. 

Andre fordele:

  • Lavt energiforbrug
  • Let at konfigurere, installere og vedligeholde
  • Høj pålidelighed og lang levetid
  • Kompakt design
  • Designet i henhold til VDI6022-1

Eksempel på ydelser

Køle- og varmekapacitet, beregnet på VEX4030 RHP ved luftmængde 4.342 m³/h.

 FORUDSÆTNINGER:
Vinter: Varme  Sommer: Køling
 ikon-winter-snekrystal
Udetemperatur: -10 til 10 °C 
Tillufttemperatur: 22 °C
Fralufttemperatur: 22 °C 
Luftfugtighed (RH): 40%
 Ikon-sommer-sol Udetemperatur: 26 til 35 °C 
Tillufttemperatur: 17 °C
Fralufttemperatur: 25 °C 
Luftfugtighed (RH): 50%

VEX4000RHP-køle-og-varme-kapacitet 

Diagrammet viser, hvor stor en del af kapaciteten, der kommer fra henholdsvis varmeveksler, henholdsvis varmepumpe ved forskellige udetemperatur - under de givne forudsætninger. Den nederste række i diagrammet (COP/EER) henviser til  køle-/varmepumpens energieffektiviteten ved de enkelte udetemperaturer.

Sådan beregnes køle-/varmepumpens effektivitet

Proces:

Enhed:

Forklaring:

Eksempel:

Køling

EER
Energy Efficiency Ratio

Angiver forholdet mellem den køleeffekt, som varmepumpen leverer og den energi, den bruger

Energiforbrug = 3,0 kW
Kølekapacitet = 15,8 kW

EER = 15,8 / 3 = 5,3

Opvarmning

COP
Coeffecient Of Performance

Angiver forholdet mellem den varmeeffekt, som varmepumpen leverer og den energi, den bruger

Energiforbrug = 1,5 kW
Varmekapacitet = 15,8 kW

COP = 15,8 / 1,5 = 10,3


To varianter

Vi tilbyder VEX4000 med reversibel varmepumpe i to varianter

VEX4000RHP-ER

Her er den roterende varmeveksler placeret mellem fordamperen og kondensatoren.

Med denne løsning får du:

  • det laveste energiforbrug
  • mulighed for kølegenvinding
 
VEX4000-RHP-EX 

VEX4000RHP

Her er varmeveksleren og varmepumpen placeret i separate moduler. Denne løsning kan vælges med enten roterende veksler eller krydsveksler.

Med denne løsning får du:

  • en kompakt løsning, dvs. lettere indtransport af moduler
  • ingen behov for afisning
VEX4000-module-rhp 

Læs mere om VEX4000 modulaggregat her

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her