Overførsel af aerosoler via roterende veksler – kan det undgås?

Ny TGA rapport ”Measurements af Aerosol Transfer by Rotary Heat Exchangers” udgivet af Lucerne University of Applied Sciences and Arts har undersøgt hvorvidt overførsel af aerosoler via roterende veksler kan undgås.

Report_Lucerne

Indhalering af aerosoler har været en af de primære kilder til smittespredning under COVID19 pandemien

Indhalering af aerosoler, altså små luftbårne dråber/partikler, er blevet identificeret som en af de primære kilder til smittespredning under COVID19 pandemien.

Når vi skal ventilere er det derfor vigtigt at sikre sig, at aerosoler ikke kan spredes via ventilationsanlægget – her er risikoen størst for ventilationsaggregater med roterende veksler.

RAPPORT fra TGA

Ny TGA rapport ”Measurements af Aerosol Transfer by Rotary Heat Exchangers” udgivet af Lucerne University of Applied Sciences and Arts har undersøgt spørgsmålet om hvorvidt overførsel af aerosoler via roterende veksler kan undgås.

Der er tale om en meget grundig rapport, hvor man har undersøgt 2 forskellige rotortyper (Kondensationsrotor og sorptionsrotor) med og uden renblæsningszone og under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold.

Rapporten finder, at ved et kontinuerligt overtryk i tilluften i forhold til fraluften, så er det muligt at opnå en EATR (Afkastluftens overførselsrate til tilluften) tæt på 0.

Til sammenligning opgør rapporten andelen af overførte aerosoler som ASTR. Da ASTR altid er mindre end EATR, vil andelen af overførte aerosoler også være tæt på 0. 


TEORI OG PRAKSIS

Rapporten bekræfter at der ikke er øget risiko for overførsel af aerosoler via den roterende varmeveksler i et ventilationsaggregat, såfremt der opretholdes et kontinuerligt overtryk i tilluften i forhold til fraluften.

Det væsentlige er efter vores mening, hvordan det under drift er muligt at opnå et kontinuerligt overtryk i tilluften – for det er jo nødvendigt, for at undgå overførslen af aerosoler.

Under normal drift vil trykforholdene variere, hvorfor det vigtigt at trykforholdene kontinuerligt bliver overvåget og justereret, så der hele tiden er overtryk i tilluften.

Hidtil har man forsøgt at undgå lækage ved at installere en renblæsningszone i den roterende varmeveksler - og dette reducerer da også lækagen betydeligt.

Under visse driftsforhold kan lækagen i den roterende varmeveksler dog være op til 9,6%, selvom der er installeret renblæsningszone i den roterende varmeveksler og trykforholdet mellem tilluft og fraluft er blevet indreguleret for et driftspunkt ved opstart. Det nævnte resultat er fundet ved test udført på Danmarks Tekniske Universitet.

Løsningen

Derfor har vi udviklet en dynamisk spjældfunktion (Automatisk lækagekontrol - ALCTM) til vores aggregater med roterende veksler. Den dynamiske spjældfunktion sikrer, at der hele tiden er overtryk i tilluften.

Læs mere om ALCTM her


Du kan downloade rapporten fra TGA her.

Se her hvordan ALC fungerer på et VEX-aggregat i drift

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her