Ny filterstandard ISO 16890

Hvorfor overhovedet udvikle en ny filterstandard??

  • Filtereffektivitet og -klassificering er bedre i overensstemmelse med virkeligheden
  • Samma standard over hele verden ⇔ ingen forvirring
  • Vedtaget primo 2016 - 18 måneders overgangsperiode, indtil 1/7-2018

EXHAUSTO har valgt, indtil overgangsperiodens udløb, at køre uændret videre med filterbetegnelser G4, M5 og F7

Forureningstyper og filterudskilningsmetode

Filterstandard - forurening  

Parktiklers indtrængen i kroppen

Filter lunger DK

Sådan bestemmes filterklasse efter den nye standard

Ny filterstandard ISO 16890 – ift. EN 13779

  • Test foretages med 0,3–10 μm partikler
  • Klassificering sker ud fra resultat for partikelstørrelserne PM1, PM2,5 och PM10
  • Filtret aflades for statisk elektricitet under testen
  • Støvbelastning med ISO "fint støv" for at finde tryktabDammbelastas med ISO ”fint damm” för att ta reda på tryckförlust

Filterklasse
Krav
Testklasse
ePM1 ePM2,5 ePM10
ISO Coarse - - ≤50%  Grov filter 
ISO ePM10      ≥50%  ePM10 [%]
ISO ePM2,5     ≥50%   ePM2,5 [%]
ISO ePM1  ≥50%      ePM1[%]

 

Tabellen herunder er et uddrag af klassifikationstabellen. Her ses:

  • hvilke krav ift. starteffektivitet og urladningseffektivitet der er til den enkelte filterklasse
  • hvilke type filter de hidtidige filtre skal erstattes med
PMklassifikation PM2,5 klassifikation

PM10 klassifikation
 Grove
ePM1 [95%]
ePM1 [80%] ∼ F9
ePM1 [65%]
ePM1 [50%] ∼ F7
ePM2,5 [95%]
ePM2,5 [80%]
ePM2,5 [65%] ∼ F7
ePM2,5 [50%]
ePM10 [95%]
ePM10 [80%]
ePM10 [65%]
ePM10 [50%] ∼ M5
 Vægt-udskillelse rapporteret i trin på 5%
Krav:
> 50 % start-effektivitet
> 50 % afladnings-effektivitet
Krav:
> 50 % start-effektivitet
> 50 % afladnings-effektivitet
Krav:
> 50 % start-effektivitet
Ingen krav til afladning
Ingen krav til afladning

 

Testresultat

Hvilken betegnelse vil de nuværende kompaktfiltre til VEX100 - 200 - 300 få.

Nuværende betegnelse Filterklasse
ifølge ISO 16890
M5 Coarse 85%
F7 ePM1 55%
F9 ePM1 55%

 

Dobbelt filtrering

Fremtidigt filtervalg under hensyn til aktuelt udeklima og ønsket indeklima.

Ifølge EN13779 skal man vælge filterklasse efter udeluftskvaliteten (ODA) og hvilken kvalitet tilluft (SUP) man ønsker:

Udendørs luftkvalitet SUP1
(Høj)
SUP2
(Medium)
 SUP3
(Moderat)
SUP4
(Lav)
SUP5
(Meget lav)
ODA 1 (Ren luft)  M5+F7 F7 F7 F7  -
ODA 2  (Støv & gas) F7+F7 M5+F7 F7 F7 G3, M5
ODA 3 (Dårlig) F7+F9 F7+F7 M6+F7 F7 F7

 

EXHAUSTO tilbyder derfor dobbelt filtrering på VEX200 og VEX4000.

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Calculation_300W

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her

filterbog 

Filter-guide fra Eurovent

Foreningen Eurovent har udarbejdet en guide om filtre, som kan anbefales. Hent guiden her.